(٢٤٢) Muka surat 242


12:53

12_53

"Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."

(Yusuf 12:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:54

12_54

Dan (setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah (Yusuf dibawa mengadap, dan raja) berkata-kata dengannya (serta mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja kepadanya: "Sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami ".

(Yusuf 12:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:55

12_55

Yusuf berkata: "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya".

(Yusuf 12:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:56

12_56

Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir; ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Yusuf 12:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:57

12_57

Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.

(Yusuf 12:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:58

12_58

Dan (setelah tiba musim kemarau) datanglah saudara-saudara Yusuf (ke Mesir), lalu masuklah mereka mendapatkannya; Yusuf dengan serta merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya.

(Yusuf 12:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:59

12_59

Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia:" (Pada kali yang lain) bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat, bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu, dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu?

(Yusuf 12:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:60

12_60

Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi".

(Yusuf 12:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:61

12_61

Mereka menjawab: "Kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya".

(Yusuf 12:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:62

12_62

Dan (selepas itu) berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. "Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi (ke negeri ini)".

(Yusuf 12:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢

12:63

12_63

Maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka: "Wahai ayah kami! Kami (tetap diberi amaran bahawa kami) tidak akan mendapat lagi bekalan makanan (kiranya Bunyamin tidak pergi bersama). Oleh itu, hantarkanlah dia bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan; dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya".

(Yusuf 12:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 242 - ٢٤٢