(٢٤٥) Muka surat 245


12:79

12_79

Yusuf berkata: "Kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapapun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim".

(Yusuf 12:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:80

12_80

Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, merekapun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka (saudaranya yang sulung): "Tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf? Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri (Mesir) ini sehingga bapaku izinkan aku (kembali atau sehingga Allah menghukum bagiku (untuk meninggalkan negeri ini), dan Dia lah Hakim yang seadil-adilnya.

(Yusuf 12:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:81

12_81

Kembalilah kamu kepada bapa kamu, dan katakanlah, wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu (Bunyamin) telah mencuri, dan kami tidak menjadi saksi (terhadapnya) melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang ghaib.

(Yusuf 12:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:82

12_82

Dan bertanyalah kepada penduduk negeri (Mesir) tempat kami tinggal (berdagang) dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar".

(Yusuf 12:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:83

12_83

(Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka) berkatalah ia: "(Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu) bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara (yang kamu rancangkan). Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(Yusuf 12:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:84

12_84

Dan (bapa mereka - Nabi Yaakub) pun berpaling dari mereka (kerana berita yang mengharukan itu) sambil berkata: Aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis dukacitanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati.

(Yusuf 12:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:85

12_85

Mereka berkata: "Demi Allah, ayah tak habis-habis ingat kepada Yusuf, sehingga ayah menjadi sakit merana, atau menjadi dari orang-orang yang binasa".

(Yusuf 12:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥

12:86

12_86

(Nabi Yaakub) menjawab: "Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya.

(Yusuf 12:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 245 - ٢٤٥