(٣٤٩) Muka surat 349


23:105

23_105

(Sambil dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatKu selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?"

(Al-Mu'minuun 23:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:106

23_106

Mereka menjawab: "Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat.

(Al-Mu'minuun 23:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:107

23_107

"Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."

(Al-Mu'minuun 23:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:108

23_108

(Allah) berfirman: "Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata (memohon sesuatupun) kepadaKu!

(Al-Mu'minuun 23:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:109

23_109

"Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu) memohon kepadaKu dengan berkata: ` Wahai Tuhan kami, kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah jua sebaik-baik Pemberi rahmat '.

(Al-Mu'minuun 23:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:110

23_110

"Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekan sehingga ejek-ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanKu, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka.

(Al-Mu'minuun 23:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:111

23_111

"Sesungguhnya Aku membalas mereka pada hari ini (dengan sebaik-baik balasan) disebabkan kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya".

(Al-Mu'minuun 23:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:112

23_112

Allah bertanya lagi (kepada mereka yang kafir itu): "Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi?"

(Al-Mu'minuun 23:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:113

23_113

Mereka menjawab: "Kami tinggal (di dunia) selama sehari atau sebahagian dari sehari; maka bertanyalah kepada golongan (malaikat) yang menjaga urusan menghitung

(Al-Mu'minuun 23:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:114

23_114

Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sedikit masa sahaja, kalau kamu dahulu mengetahui hal ini (tentulah kamu bersiap sedia).

(Al-Mu'minuun 23:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:115

23_115

"Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?"

(Al-Mu'minuun 23:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:116

23_116

Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia.

(Al-Mu'minuun 23:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:117

23_117

Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya.

(Al-Mu'minuun 23:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩

23:118

23_118

Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!"

(Al-Mu'minuun 23:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩