(١٥١) Muka surat 151

Surah Al-A'raaf - سورة الأعراف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


7:1

7_1

Alif, Laam, Miim, Saad.

(Al-A'raaf 7:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:2

7_2

(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad dari Tuhanmu). Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya, supaya engkau memberi amaran dengan Al-Quran itu (kepada orang-orang yang ingkar), dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman.

(Al-A'raaf 7:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:3

7_3

(Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): "Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan".

(Al-A'raaf 7:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:4

7_4

Dan berapa banyak negeri yang Kami binasakan, iaitu datang azab seksa Kami menimpa penduduknya pada malam hari, atau ketika mereka berehat pada tengah hari.

(Al-A'raaf 7:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:5

7_5

Maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab Kami kepada mereka, melainkan mereka (mengakui dengan) berkata: "Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim".

(Al-A'raaf 7:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:6

7_6

Maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan (Rasul-rasul) kepada mereka, dan sesungguhnya Kami akan menyoal juga Rasul-rasul itu.

(Al-A'raaf 7:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:7

7_7

Kemudian sesungguhnya Kami akan ceritakan kepada mereka (Rasul-rasul dan umat-umatnya), dengan (berdasarkan) pengetahuan (yang meliputi akan apa yang mereka lakukan), dan sememangnya Kami tidak sekali-kali ghaib (bahkan sentiasa Mendengar, Melihat dan Mengetahui akan hal ehwal mereka).

(Al-A'raaf 7:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:8

7_8

Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar; maka sesiapa yang berat timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(Al-A'raaf 7:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:9

7_9

Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat Kami (dengan meletakkannya pada bukan tempatnya).

(Al-A'raaf 7:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:10

7_10

Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.

(Al-A'raaf 7:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١

7:11

7_11

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud.

(Al-A'raaf 7:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 151 - ١٥١