(١٧٨) Muka surat 178


8:9

8_9

(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhan kamu, lalu Ia perkenankan permohonan kamu (dengan firmanNya): "Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut.

(Al-Anfaal 8:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:10

8_10

Dan Allah tidak menjadikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Anfaal 8:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:11

8_11

(Ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu). Dan (ingatlah ketika) Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian (kamu di medan perjuangan).

(Al-Anfaal 8:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:12

8_12

(Ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku menyertai kamu (memberi pertolongan), maka tetapkanlah (hati) orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun; oleh itu, pancunglah leher mereka (musuh) dan potonglah tiap-tiap anggota mereka"

(Al-Anfaal 8:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:13

8_13

(Perintah) yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan RasulNya; dan sesiapa yang menentang Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya.

(Al-Anfaal 8:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:14

8_14

Itulah (azab dunia) maka rasalah dia (hai orang-orang kafir). Sesungguhnya orang-orang yang kafir disediakan baginya azab neraka (di akhirat).

(Al-Anfaal 8:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:15

8_15

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka.

(Al-Anfaal 8:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨

8:16

8_16

Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu - kecuali ia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain - maka sesungguhnya ia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam; sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali.

(Al-Anfaal 8:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 178 - ١٧٨