(٢٥٠) Muka surat 250


13:6

13_6

Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk (azab yang dijanjikan) sebelum mereka memohon kebaikan; padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka. dan (ingatlah) sesungguhnya Tuhanmu Amat melimpah keampunanNya bagi manusia (yang bertaubat) terhadap kezaliman mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu juga amatlah keras balasan azabNya (terhadap golongan yang tetap ingkar).

(Ar-Ra'd 13:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:7

13_7

Dan berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) sesuatu mukjizat dari Tuhannya?" Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang Rasul pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar), dan tiap-tiap umat (yang telah lalu) ada Nabinya yang memimpin ke jalan yang benar.

(Ar-Ra'd 13:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:8

13_8

Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu, dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisiNya dengan kadar yang tertentu.

(Ar-Ra'd 13:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:9

13_9

Dia lah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah jua Yang Maha Besar, lagi maha Tinggi (Yang mengatasi segala-galanya).

(Ar-Ra'd 13:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:10

13_10

Sama sahaja kepadaNya: sesiapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan yang menyatakannya; juga yang bersembunyi pada waktu malam dan yang keluar berjalan pada waktu siang.

(Ar-Ra'd 13:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:11

13_11

Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya.

(Ar-Ra'd 13:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:12

13_12

Dia lah yang memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan petir), dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan Ia yang menjadikan awan tebal yang berat (dengan air).

(Ar-Ra'd 13:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠

13:13

13_13

Dan Dia lah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujiNya, kerana takut kepadaNya. Dan Dia lah juga yang menghantarkan petir, lalu Ia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya Dan mereka yang ingkar itu membantah (serta mendustakan Rasul) mengenai perkara yang berhubung dengan Allah (dan kuat kuasaNya) Padahal Ia Amat keras azab seksanya.

(Ar-Ra'd 13:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 250 - ٢٥٠