(٢٥٥) Muka surat 255


13:43

13_43

Dan orang-orang yang kafir itu berkata: "Engkau bukanlah seorang Rasul dari Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai Kitab Allah".

(Ar-Ra'd 13:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥

Surah Ibrahim - سورة إبراهيم


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


14:1

14_1

Alif, Laam, Raa'. Ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman - dengan izin Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.

(Ibrahim 14:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥

14:2

14_2

Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi; dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar (terhadap Al-Quran) dari azab yang amat berat (yang akan menimpa mereka kelak).

(Ibrahim 14:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥

14:3

14_3

Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya.

(Ibrahim 14:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥

14:4

14_4

Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Ibrahim 14:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥

14:5

14_5

Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa (pada masa yang lalu) dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami sambil Kami berfirman: "Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman; dan ingatkanlah mereka dengan Hari-hari Allah. "Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur.

(Ibrahim 14:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 255 - ٢٥٥