(٣٢٢) Muka surat 322

Surah Al-Anbiyaa' - سورة الأنبياء


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


21:1

21_1

Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.

(Al-Anbiyaa' 21:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:2

21_2

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu: satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya -

(Al-Anbiyaa' 21:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:3

21_3

Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu, berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata: "Bukankah (Muhammad) ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"

(Al-Anbiyaa' 21:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:4

21_4

(Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad) berkata: "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan (yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk) di langit dan di bumi; dan Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

(Al-Anbiyaa' 21:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:5

21_5

(Mereka bukan sahaja menyifatkan Al-Quran itu sihir) bahkan mereka menuduh dengan berkata: "Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Kalaulah ia sebenarnya seorang Rasul) maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu".

(Al-Anbiyaa' 21:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:6

21_6

Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang Kami binasakan sebelum mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya; maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?

(Al-Anbiyaa' 21:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:7

21_7

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri" jika kamu tidak mengetahui.

(Al-Anbiyaa' 21:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:8

21_8

Dan Kami tidak menjadikan Rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya (di dunia).

(Al-Anbiyaa' 21:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:9

21_9

Kemudian Kami tepati janji Kami kepada mereka, lalu Kami selamatkan mereka dan sesiapa yang Kami kehendaki, dan (sebaliknya) Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Anbiyaa' 21:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢

21:10

21_10

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan bersyukur akan nikmat yang besar itu)?

(Al-Anbiyaa' 21:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 322 - ٣٢٢