(٣٢٨) Muka surat 328


21:73

21_73

Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jalan yang benar) dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, dan mendirikan sembahyang, serta memberi zakat; dan mereka pula sentiasa beribadat kepada Kami.

(Al-Anbiyaa' 21:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:74

21_74

Dan kepada Nabi Lut, Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu; dan Kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji; sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat, yang fasik, derhaka.

(Al-Anbiyaa' 21:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:75

21_75

Dan Kami masukkan Nabi Lut dalam (kumpulan mereka yang dilimpahi) rahmat Kami; sesungguhnya dia dari orang-orang yang soleh.

(Al-Anbiyaa' 21:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:76

21_76

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Nuh, ketika ia menyeru (berdoa kepada Kami) sebelum (Nabi-nabi yang tersebut) itu, lalu Kami perkenankan doanya serta Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

(Al-Anbiyaa' 21:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:77

21_77

Dan Kami membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami; sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat; lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (sehingga mati lemas dengan taufan).

(Al-Anbiyaa' 21:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:78

21_78

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ketika mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam; dan sememangnya Kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka.

(Al-Anbiyaa' 21:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:79

21_79

Maka Kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu; dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu (yang banyak); dan Kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji Kami bersama-sama dengan Nabi Daud; dan adalah Kami berkuasa melakukan semuanya itu.

(Al-Anbiyaa' 21:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:80

21_80

Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur?

(Al-Anbiyaa' 21:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨

21:81

21_81

Dan (Kami mudahkan) bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang Kami limpahi berkat padanya; dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Anbiyaa' 21:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 328 - ٣٢٨