(٣٣٩) Muka surat 339


22:56

22_56

Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. Ia akan menghukum di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ditempatkan di dalam Syurga yang penuh dengan segala nikmat dan kesenangan;

(Al-Hajj 22:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:57

22_57

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka mereka beroleh azab seksa yang menghina.

(Al-Hajj 22:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:58

22_58

Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia.

(Al-Hajj 22:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:59

22_59

Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka (yang tersebut itu) ke tempat yang mereka sukai (Syurga), dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.

(Al-Hajj 22:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:60

22_60

Demikianlah (janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu). Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang, sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianiaya lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. (Dalam pada itu ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.

(Al-Hajj 22:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:61

22_61

(Pertolongan yang dijanjikan Allah tetap berlaku) kerana Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasaNya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih berganti); dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

(Al-Hajj 22:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:62

22_62

Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, Dia lah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya)

(Al-Hajj 22:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:63

22_63

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu menjadilah bumi ini hijau subur (dengan sebabnya)? Sesungguhnya Allah Maha Halus serta lemah-lembut (urusan tadbirNya), lagi Maha Mendalam pengetahuanNya (akan hal-ehwal sekalian makhlukNya).

(Al-Hajj 22:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩

22:64

22_64

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya. Dan sesungguhnya Allah, Dia lah jua Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

(Al-Hajj 22:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 339 - ٣٣٩