(٣٦٩) Muka surat 369


26:40

26_40

"Semoga kita (tetap) mengikut (agama) ahli-ahli sihir itu kiranya merekalah orang-orang yang menang".

(Asy-Syu'araa' 26:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:41

26_41

Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Firaun: "Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang yang menang?"

(Asy-Syu'araa' 26:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:42

26_42

Firaun menjawab: "Benar, (kamu akan mendapatnya) dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku".

(Asy-Syu'araa' 26:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:43

26_43

Nabi Musa berkata kepada mereka: "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan".

(Asy-Syu'araa' 26:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:44

26_44

Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang".

(Asy-Syu'araa' 26:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:45

26_45

Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:46

26_46

Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri: sujud,

(Asy-Syu'araa' 26:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:47

26_47

Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam,

(Asy-Syu'araa' 26:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:48

26_48

"Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun".

(Asy-Syu'araa' 26:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:49

26_49

Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dia lah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya). Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang kemudian aku akan memalang kamu semuanya".

(Asy-Syu'araa' 26:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:50

26_50

Mereka menjawab: "(Ugutanmu itu) tidaklah menjadi hal! Sesungguhnya kami (tidak gentar), kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami.

(Asy-Syu'araa' 26:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:51

26_51

"Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman (dalam peristiwa ini)".

(Asy-Syu'araa' 26:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:52

26_52

(Allah berfirman): Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya)".

(Asy-Syu'araa' 26:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:53

26_53

(Setelah mengetahui keadaan itu) maka Firaun mengutus (orang-orangnya) ke bandar-bandar (negeri Mesir), untuk mengumpulkan (tenteranya),

(Asy-Syu'araa' 26:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:54

26_54

(Sambil berkata kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang (Musa) itu adalah segolongan kecil,

(Asy-Syu'araa' 26:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:55

26_55

"Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah;.

(Asy-Syu'araa' 26:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:56

26_56

"Dan sesungguhnya kita sekalian, sentiasa beringat dan berjaga-jaga".

(Asy-Syu'araa' 26:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:57

26_57

Dengan sebab itu maka kami jadikan mereka (Firaun dan tenteranya) keluar meninggalkan kebun-kebun dan matair,

(Asy-Syu'araa' 26:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:58

26_58

Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia.

(Asy-Syu'araa' 26:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:59

26_59

Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan tenteranya milik Bani Israil sebagai pusaka.

(Asy-Syu'araa' 26:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩

26:60

26_60

Maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit.

(Asy-Syu'araa' 26:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 369 - ٣٦٩