(٣٨٣) Muka surat 383


27:64

27_64

Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya). dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar ".

(An-Naml 27:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:65

27_65

Katakanlah lagi: Tiada sesiapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah!" Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula (sesudah mati).

(An-Naml 27:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:66

27_66

Bahkan mereka (yang kafir) telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat (tetapi mereka tidak meyakininya), bahkan mereka berada dalam syak mengenainya; bahkan matahati mereka buta langsung daripada memikirkannya.

(An-Naml 27:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:67

27_67

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Adakah sesudah kami menjadi tanah, dan juga datuk nenek kami, adakah kami semua akan dikeluarkan dari kubur (hidup semula)?

(An-Naml 27:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:68

27_68

"Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan dengan perkara ini, kami dan juga datuk nenek kami dahulu; ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala".

(An-Naml 27:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:69

27_69

Katakanlah (wahai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu".

(An-Naml 27:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:70

27_70

Dan janganlah engkau berdukacita terhadap (keingkaran) mereka (yang kafir itu,) dan janganlah engkau resah-gelisah disebabkan tipu daya yang mereka lakukan.

(An-Naml 27:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:71

27_71

Dan mereka bertanya: "Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"

(An-Naml 27:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:72

27_72

Katakanlah (wahai Muhammad): "Dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu".

(An-Naml 27:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:73

27_73

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) sentiasa melimpah-ruah kurniaNya kepada umat manusia seluruhnya tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

(An-Naml 27:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:74

27_74

Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka nyatakan (dengan tutur kata dan perbuatan).

(An-Naml 27:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:75

27_75

Dan tiada sesuatu perkara yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan tertulis dalam Kitab yang terang nyata.

(An-Naml 27:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣

27:76

27_76

Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani lsrail (perkara yang sebenar-benarnya) mengenai kebanyakan (hal-hal agama) yang mereka berselisihan padanya.

(An-Naml 27:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 383 - ٣٨٣