(٤٧٧) Muka surat 477

Surah Fussilat - سورة فصلت


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


41:1

41_1

Haa, Miim

(Fussilat 41:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:2

41_2

Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

(Fussilat 41:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:3

41_3

Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya.

(Fussilat 41:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:4

41_4

Ia membawa berita yang mengembirakan (bagi orang-orang yang beriman) dan membawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar); dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar (tidak mahu mengetahui dan memahaminya), maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya.

(Fussilat 41:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:5

41_5

Dan mereka berkata: "Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan pada telinga kami penyumbat (menjadikan kami tidak dapat mendengarnya), serta di antara kami denganmu ada sekatan (yang memisahkan fahaman kita); oleh itu, bekerjalah engkau (untuk agamamu), sesungguhnya kami juga tetap bekerja (untuk mempertahankan kepercayaan kami)! "

(Fussilat 41:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:6

41_6

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Satu; maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus (yang membawa kepada mencapai keredaanNya), serta pohonlah kepadaNya mengampuni (dosa-dosa kamu yang telah lalu). Dan (ingatlah), kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain),

(Fussilat 41:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:7

41_7

"Iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa dan hartabendanya) dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat".

(Fussilat 41:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:8

41_8

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus.

(Fussilat 41:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:9

41_9

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya! Yang demikian (sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan sekalian alam,

(Fussilat 41:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:10

41_10

Dan Ia menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya, dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa.

(Fussilat 41:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧

41:11

41_11

Kemudian Ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela"

(Fussilat 41:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 477 - ٤٧٧