(٨) Muka surat 8


2:49

2_49

Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya; mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

(Al-Baqarah 2:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:50

2_50

Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya.

(Al-Baqarah 2:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:51

2_51

Dan (kenangkanlah) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama) empat puluh malam. Kemudian, setelah ia pergi, kamu menyembah (patung) anak lembu, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri).

(Al-Baqarah 2:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:52

2_52

Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu, supaya kamu bersyukur.

(Al-Baqarah 2:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:53

2_53

Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa kitab (Taurat) dan keterangan-keterangan (yang terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah), supaya kamu mendapat petunjuk.

(Al-Baqarah 2:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:54

2_54

Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: " Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".

(Al-Baqarah 2:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:55

2_55

Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata kepala kami)". Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.

(Al-Baqarah 2:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:56

2_56

Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan dari sambaran petir itu), supaya kamu bersyukur.

(Al-Baqarah 2:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨

2:57

2_57

Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (dari panas matahari di padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa", (serta Kami berfirman): "Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu". Dan tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab mereka kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.

(Al-Baqarah 2:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 8 - ٨