(١٣٣) Muka surat 133


6:45

6_45

Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya. Dan (dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman, dengan menyebut): "Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian Alam".

(Al-An'aam 6:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:46

6_46

Katakanlah (wahai Muhammad): "Bagaimana fikiran kamu, jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu, dan Ia pula memeteraikan atas hati kamu? Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu?" Lihatlah bagaimana Kami berulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran Kami (dengan berbagai cara), dalam pada itu, mereka tetap juga berpaling - ingkar.

(Al-An'aam 6:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:47

6_47

Katakanlah:" Bagaimana fikiran kamu, jika datang kepada kamu azab Allah dengan tiba-tiba, atau dengan terang-terang (setelah diperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya), siapakah yang akan binasa, selain dari kaum yang zalim?".

(Al-An'aam 6:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:48

6_48

Dan tiadalah Kami utuskan Rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran; kemudian sesiapa yang beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka tidak akan berdukacita.

(Al-An'aam 6:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:49

6_49

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, mereka akan dikenakan azab seksa dengan sebab mereka berlaku fasik.

(Al-An'aam 6:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:50

6_50

Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku tidak mengatakan kepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku". Bertanyalah (kepada mereka): "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir?"

(Al-An'aam 6:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:51

6_51

Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (pada hari kiamat), (padahal) tiadalah bagi mereka pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah, supaya mereka bertaqwa.

(Al-An'aam 6:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣

6:52

6_52

Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keredaanNya semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalmu. Maka (sekiranya) engkau usir mereka, nescaya menjadilah engkau dari orang-orang yang zalim.

(Al-An'aam 6:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 133 - ١٣٣