(١٣٧) Muka surat 137


6:74

6_74

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Aazar: "Patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata".

(Al-An'aam 6:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:75

6_75

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin.

(Al-An'aam 6:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:76

6_76

Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang".

(Al-An'aam 6:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:77

6_77

Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya), dia berkata: "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: "Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat".

(Al-An'aam 6:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:78

6_78

Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya), berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar". Setelah matahari terbenam, dia berkata pula: ` Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri (bersih) dari apa yang kamu sekutukan (Allah dengannya).

(Al-An'aam 6:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:79

6_79

"Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain)".

(Al-An'aam 6:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:80

6_80

Dan ia dibantah oleh kaumnya, ia pun berkata: "Patutkah kamu membantahku mengenai Allah, padahal sesungguhnya Ia telah memberi hidayah petunjuk kepadaku? Dan aku pula tidak takut (akan sebarang bahaya dari) apa yang kamu sekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari bahaya itu. (Sesungguhnya) pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu, tidakkah kamu mahu (insaf) mengambil pelajaran?

(Al-An'aam 6:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧

6:81

6_81

"Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah itu (yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya), padahal kamu tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya? Maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari bahaya), jika betul kamu mengetahui?"

(Al-An'aam 6:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 137 - ١٣٧