(١٣٨) Muka surat 138


6:82

6_82

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.

(Al-An'aam 6:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:83

6_83

Dan itulah hujah (bukti) Kami, yang Kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.

(Al-An'aam 6:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:84

6_84

Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim: (anaknya) Ishak (dari isterinya Sarah), dan (cucunya) Yaakub. Tiap-tiap seorang (dari mereka) Kami telah berikan petunjuk, dan Nabi Nuh juga Kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu; dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu (ialah Nabi-nabi): Daud, dan Sulaiman, dan Ayub, dan Yusuf, dan Musa, dan Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya.

(Al-An'aam 6:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:85

6_85

Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Zakaria, dan Yahya, dan Isa, dan Ilyas; semuanya dari orang-orang yang soleh.

(Al-An'aam 6:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:86

6_86

Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Ismail, dan Alyasak dan Yunus, dan Lut; dan mereka itu semuanya, Kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat (yang ada pada zamannya).

(Al-An'aam 6:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:87

6_87

Dan (Kami juga lebihkan darjat) sebahagian daripada datuk nenek mereka, dan keturunan mereka, dan mereka, dan keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka; dan Kami telah pilih mereka, serta Kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus.

(Al-An'aam 6:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:88

6_88

Yang demikian itu ialah petunjuk Allah, yang dengannya Ia memimpin sesiapa yang dihendakiNya dari hamba-hambaNya; dan kalau mereka sekutukan (Allah dengan sesuatu yang lain) nescaya gugurlah dari mereka, apa yang mereka telah lakukan (dari amal-amal yang baik).

(Al-An'aam 6:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:89

6_89

Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepadanya Kitab Suci, dan Hikmah (ilmu pengetahuan), serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang (kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum (lain) yang tidak akan mengingkarinya.

(Al-An'aam 6:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨

6:90

6_90

Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan petunjuk mereka; Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk (Al-Quran yang aku sampaikan) itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.

(Al-An'aam 6:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 138 - ١٣٨