(١٩٥) Muka surat 195


9:48

9_48

Sesungguhnya mereka telah lakukan fitnah semenjak dahulu lagi, dan mereka merancangkan terhadapmu (wahai Muhammad) berbagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran, dan nyatalah (kemenangan) agama Allah (Islam), sedang mereka tidak suka kepadanya.

(At-Taubah 9:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:49

9_49

Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada yang berkata: "Izinkanlah aku (supaya tidak pergi berperang) dan janganlah engkau menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah ". Ketahuilah, mereka telah pun tercebur ke dalam fitnah (dengan dalihan yang dusta itu). Dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.

(At-Taubah 9:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:50

9_50

Jika engkau (wahai Muhammad) beroleh sesuatu kebaikan, (maka) kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati; dan jika engkau ditimpa sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami telahpun mengambil keputusan (tidak turut berperang) sebelum itu", dan mereka berpaling (meninggalkanmu) sambil mereka bergembira.

(At-Taubah 9:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:51

9_51

Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal".

(At-Taubah 9:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:52

9_52

Katakanlah: "(Sebenarnya) tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya (iaitu kemenangan atau mati syahid); dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisiNya, atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu".

(At-Taubah 9:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:53

9_53

Katakanlah: "Dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, (kerana) sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik".

(At-Taubah 9:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥

9:54

9_54

Dan tidak ada yang menghalangi mereka, untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan RasulNya, dan (kerana) mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci.

(At-Taubah 9:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 195 - ١٩٥