(١٩٧) Muka surat 197


9:62

9_62

Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat keredaan kamu, padahal Allah dan RasulNya jualah yang lebih berhak mereka mendapat keredaanNya, jika betul mereka orang-orang yang beriman.

(At-Taubah 9:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:63

9_63

Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang (perintah-perintah) Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam serta ia kekal di dalamnya? Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar

(At-Taubah 9:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:64

9_64

Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka (dan kepada ramai) akan apa yang ada dalam hati mereka (dari kekufuran). Katakanlah (wahai Muhammad): "Ejek-ejeklah (seberapa yang kamu suka), sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut (terdedah untuk pengetahuan ramai)"

(At-Taubah 9:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:65

9_65

Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu) tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main". Katakanlah: "Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?"

(At-Taubah 9:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:66

9_66

Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman. Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah.

(At-Taubah 9:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:67

9_67

Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain; mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat, dan melarang dari perbuatan yang baik, dan mereka pula menggenggam tangannya (bakhil kedekut). Mereka telah melupakan (tidak menghiraukan perintah) Allah dan Allah juga melupakan (tidak menghiraukan) mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, merekalah orang-orang yang fasik.

(At-Taubah 9:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧

9:68

9_68

Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka; dan Allah melaknatkan mereka, dan bagi mereka azab seksa yang kekal.

(At-Taubah 9:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 197 - ١٩٧