(٢١٦) Muka surat 216


10:62

10_62

Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

(Yunus 10:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:63

10_63

(Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.

(Yunus 10:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:64

10_64

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar.

(Yunus 10:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:65

10_65

Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) merasa dukacita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu; kerana sesungguhnya segala kekuasaan tertentu bagi Allah; Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Yang Maha Mengetahui.

(Yunus 10:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:66

10_66

Ingatlah! Sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain Allah sebagai sekutuNya, mereka tidak menurut (sesuatu keyakinan), mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

(Yunus 10:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:67

10_67

Dia lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu berusaha). Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu mendengar (keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya).

(Yunus 10:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:68

10_68

Mereka berkata: "Allah mempunyai anak" Maha Suci Allah (dari apa yang mereka katakan itu)! Dia lah Yang Maha Kaya; segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaanNya; tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya?

(Yunus 10:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:69

10_69

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, tidak akan berjaya".

(Yunus 10:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦

10:70

10_70

(Apa yang mereka beroleh hanya) kesenangan di dunia, kemudian kepada Kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian Kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.

(Yunus 10:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 216 - ٢١٦