(٢١٩) Muka surat 219


10:89

10_89

Allah berfirman: "Sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua; oleh itu hendaklah kamu tetap (menjalankan perintahKu seterusnya), dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui (peraturan janjiKu)".

(Yunus 10:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:90

10_90

Dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya, dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam berkatalah ia (pada saat yang genting itu): "Aku percaya, bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri (menurut perintah)".

(Yunus 10:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:91

10_91

(Allah berfirman): "Adakah sekarang (baharu engkau beriman), padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telahpun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan?.

(Yunus 10:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:92

10_92

"Maka pada hari ini, Kami biarkan engkau (hai Firaun) terlepas dengan badanmu (yang tidak bernyawa, daripada ditelan laut), untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu (supaya mereka mengambil itibar). Dan (ingatlah) sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada (memerhati dan memikirkan) tanda-tanda kekuasaan Kami!".

(Yunus 10:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:93

10_93

Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di negeri yang baik (sesudah Kami binasakan Firaun), dan Kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka mereka tidak berselisihan (mengenai Nabi Muhammad melainkan) setelah datang kepada mereka pengetahuan (dari bukti-bukti yang nyata). Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihan itu.

(Yunus 10:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:94

10_94

Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turukan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu (kerana mereka mengetahui kebenarannya). Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

(Yunus 10:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:95

10_95

Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.

(Yunus 10:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:96

10_96

Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman Tuhanmu (dengan azab), mereka tidak akan beriman:

(Yunus 10:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩

10:97

10_97

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-rasulNya), sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.

(Yunus 10:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 219 - ٢١٩