Surah Al-Infitaar - سورة الإنفطار

Dengar Surah Al-Infitaar

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

82_1

Apabila langit terbelah;

(Al-Infitaar 82:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_2

Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan;

(Al-Infitaar 82:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_3

Dan apabila lautan pecah bercampur-baur;

(Al-Infitaar 82:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_4

Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan, -

(Al-Infitaar 82:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_5

(Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya.

(Al-Infitaar 82:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_6

Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu - (berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? -

(Al-Infitaar 82:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_7

Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;

(Al-Infitaar 82:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_8

Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya, Ia menyusun kejadianmu.

(Al-Infitaar 82:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_9

Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan.

(Al-Infitaar 82:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_10

Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu,

(Al-Infitaar 82:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_11

(Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah), lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu);

(Al-Infitaar 82:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_12

Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.

(Al-Infitaar 82:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_13

(Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) - kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat;

(Al-Infitaar 82:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_14

Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, bertempat dalam neraka yang menjulang-julang.

(Al-Infitaar 82:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_15

Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan,

(Al-Infitaar 82:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_16

Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya), tidak ghaib daripadanya.

(Al-Infitaar 82:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_17

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

(Al-Infitaar 82:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_18

Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

(Al-Infitaar 82:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧
82_19

(Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.

(Al-Infitaar 82:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 587 - ٥٨٧