Surah Taha - سورة طه

Dengar Surah Taha

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

20_1

Taa' Haa.

(Taha 20:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_2

Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan.

(Taha 20:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_3

Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah. Allah

(Taha 20:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_4

(Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

(Taha 20:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_5

Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.

(Taha 20:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_6

Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.

(Taha 20:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_7

Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, (maka yang demikian tidaklah perlu), kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi.

(Taha 20:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_8

Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah segala nama yang baik.

(Taha 20:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_9

Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?

(Taha 20:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_10

Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada isterinya: "Berhentilah! Sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan.

(Taha 20:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_11

Maka apabila ia sampai ke tempat api itu (kedengaran) ia diseru: "Wahai Musa! " -

(Taha 20:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_12

"Sesungguhnya Aku Tuhanmu! Maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di Wadi Tuwa yang suci.

(Taha 20:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
20_13

"Dan Aku telah memilihmu menjadi Rasul maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

(Taha 20:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_14

"Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.

(Taha 20:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_15

"Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang - yang Aku sengaja sembunyikan masa datangnya - supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan.

(Taha 20:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_16

"Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya; kerana dengan itu engkau akan binasa.

(Taha 20:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_17

"Dan apa (bendanya) yang di tangan kananmu itu wahai Musa?"

(Taha 20:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_18

Nabi Musa menjawab: "Ini ialah tongkatku; aku bertekan atasnya semasa, berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu".

(Taha 20:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_19

Allah Taala berfirman: "Campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa!"

(Taha 20:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_20

Lalu ia mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar.

(Taha 20:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_21

Allah berfirman: "Tangkaplah akan dia, dan janganlah engkau takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal.

(Taha 20:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_22

"Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu; nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat; sebagai satu mukjizat yang lain.

(Taha 20:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_23

"(Berlakunya yang demikian itu) kerana Kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar.

(Taha 20:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_24

"Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas".

(Taha 20:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_25

Nabi Musa berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku;

(Taha 20:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_26

"Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;

(Taha 20:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_27

"Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,

(Taha 20:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_28

"Supaya mereka faham perkataanku;

(Taha 20:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_29

"Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku.

(Taha 20:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_30

"Iaitu Harun saudaraku;

(Taha 20:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_31

"Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku,

(Taha 20:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_32

"Dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku,

(Taha 20:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_33

"Supaya kami sentiasa beribadat dan memujiMu,

(Taha 20:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_34

"Dan (supaya) kami sentiasa menyebut dan mengingatiMu;

(Taha 20:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_35

"Sesungguhnya Engkau adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami".

(Taha 20:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_36

Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa!

(Taha 20:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_37

"Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini.

(Taha 20:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣
20_38

"Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu, dengan memberitahu kepadanya:

(Taha 20:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_39

"Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.

(Taha 20:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_40

"Ketika saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu:" Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya?" Maka dengan jalan itu Kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya ia tidak berdukacita kerana bercerai denganmu; dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu Kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu; dan Kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan; kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk negeri Madyan; setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa!

(Taha 20:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_41

"Dan Aku telah memilihmu untuk menjadi RasulKu.

(Taha 20:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_42

"Pergilah, engkau dan saudaramu, membawa mukjizat-mukjizat pengurniaanKu dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati Daku.

(Taha 20:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_43

"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya.

(Taha 20:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_44

"Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut".

(Taha 20:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_45

Mereka berdua berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami, atau ia akan melampau batas".

(Taha 20:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_46

Allah berfirman: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.

(Taha 20:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_47

"Oleh itu, pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah: "Bahawa sesungguhnya kami ini Rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah kaum Bani lsrail mengikut kami, dan janganlah engkau menyeksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu! Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama Allah.

(Taha 20:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_48

"Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya".

(Taha 20:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_49

(Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu), Firaun berkata: "Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?"

(Taha 20:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_50

Nabi Musa menjawab: "Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu: kejadian semulajadinya yang sesuai dengannya, kemudian Ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya".

(Taha 20:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_51

Firaun bertanya lagi: "Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu?"

(Taha 20:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤
20_52

Nabi Musa menjawab: "Pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah Kitab; Tuhanku tidak pernah keliru dan Ia juga tidak pernah lupa".

(Taha 20:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_53

(Dia lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu-lalang; dan Ia juga telah menurunkan hujan dari langit. Maka Kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya.

(Taha 20:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_54

Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah, bagi orang-orang yang berakal fikiran.

(Taha 20:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_55

Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.

(Taha 20:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_56

Dan demi sesungguhnya! Kami telah tunjukkan kepada Firaun segala tanda-tanda yang membukti kekuasaan Kami; dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman.

(Taha 20:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_57

Firaun berkata: "Patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?

(Taha 20:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_58

"Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu! Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu, yang kita bersama tidak akan memungkirinya, di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak".

(Taha 20:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_59

Nabi Musa menjawab: "Tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu dhuha".

(Taha 20:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_60

Maka Firaun pun berangkat dari majlis itu. Ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu-dayanya, kemudian ia datang ke tempat perlawanan.

(Taha 20:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_61

Nabi Musa berkata kepada mereka: "Celakalah kamu kelak! Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu Ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa; dan sesungguhnya orang yang berdusta, tetap hampa dan kecewa".

(Taha 20:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_62

Maka merekapun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan.

(Taha 20:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_63

Mereka berkata: "Dua orang ini, sebenarnya dua ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama.

(Taha 20:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_64

"Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya; dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini".

(Taha 20:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥
20_65

Mereka berkata: "Wahai Musa! Engkaukah yang akan mencampak lebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak?"

(Taha 20:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_66

Nabi Musa menjawab: "Bahkan kamulah campak dahulu". Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan, disebabkan sihir mereka.

(Taha 20:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_67

Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya.

(Taha 20:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_68

Kami berfirman kepadanya: "Janganlah engkau takut (wahai Musa)! Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan.

(Taha 20:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_69

"Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan segala (benda-benda sihir) yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".

(Taha 20:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_70

(Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka), maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa".

(Taha 20:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_71

Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia lah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Oleh itu, demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar; dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal".

(Taha 20:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_72

Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata, dan (tidak akan mengutamakanmu daripada) Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja.

(Taha 20:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_73

"Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya diampunkanNya kesalahan-kesalahan kami, dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalaNya.

(Taha 20:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_74

"Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.

(Taha 20:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_75

"Dan sesiapa yang datang kepadaNya sedang ia beriman, serta ia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya:

(Taha 20:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_76

"(Iaitu) Syurga-syurga yang kekal, yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat".

(Taha 20:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 316 - ٣١٦
20_77

Dan demi sesungguhnya! Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar memgembara pada waktu malam, kemudian pukulah air laut dengan tongkatmu, untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam".

(Taha 20:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_78

Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya, lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya.

(Taha 20:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_79

Dan dengan itu Firaun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan, dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar.

(Taha 20:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_80

Wahai Bani lsrail! Sesungguhnya Kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, dan Kami telah janjikan kamu (dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa) di sebelah kanan Gunung Tursina itu, dan kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa",

(Taha 20:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_81

Serta Kami katakan: Makanlah dari benda-benda yang baik yang Kami kurniakan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas padanya, kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaanKu; dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanKu, maka sesungguhnya binasalah ia.

(Taha 20:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_82

Dan sesungguhnya Aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya.

(Taha 20:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_83

Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang ke mari lebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa?.

(Taha 20:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_84

Nabi Musa menjawab: "Mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari sini; dan aku segera datang kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Engkau reda akan daku".

(Taha 20:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_85

(Setelah selesainya urusan itu) maka Allah berfirman kepada Nabi Musa: "Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri"

(Taha 20:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_86

Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan dukacita; ia berkata: "Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?"

(Taha 20:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_87

Mereka menjawab: "Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang (Mesir) itu, supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian, maka demikianlah juga "Samiri" mencampakkan apa yang dibawanya.

(Taha 20:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧
20_88

"Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu (patung) seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara, lalu mereka berkata: "Ini ialah tuhan kamu dan tuhan bagi Musa, tetapi Musa telah lupa!"

(Taha 20:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_89

Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka?

(Taha 20:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_90

Dan demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka sebelum itu: "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatNya; oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku".

(Taha 20:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_91

Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, (bahkan) kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami".

(Taha 20:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_92

(Sekembalinya), Nabi Musa berkata: "Wahai Harun, apakah maniknya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat,

(Taha 20:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_93

"Daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku?"

(Taha 20:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_94

Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' "

(Taha 20:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_95

(Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu) bertanya: "Apa pula halmu, wahai Samiri?"

(Taha 20:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_96

Ia menjawab:" Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya; dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku".

(Taha 20:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_97

Nabi Musa berkata kepada Samiri: "Jika demikian, pergilah, (engkau adalah diusir dan dipulaukan), kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini: ` Jangan sentuh daku ', dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan (sekarang) lihatlah kepada tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap.

(Taha 20:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_98

"Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu".

(Taha 20:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨
20_99

Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu; dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang menjadi) peringatan.

(Taha 20:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_100

Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat.

(Taha 20:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_101

Mereka kekal di dalam (azab) dosa itu; dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat,

(Taha 20:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_102

(Iaitu) hari ditiup Sangkakala, dan Kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya.

(Taha 20:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_103

Mereka berbisik-bisik sesama sendiri: "Kamu telah tinggal hanya sepuluh sahaja".

(Taha 20:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_104

(Allah berfirman): Kami lebih mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu, manakala orang yang lebih tepat pendapatnya di antara mereka berkata pula: "Tiadalah kamu tinggal melainkan satu masa yang amat singkat".

(Taha 20:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_105

Dan mereka (yang kafir) bertanya kepadamu (wahai Muhammad) dari hal gunung-ganang; maka jawablah: "Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu ditiup angin.

(Taha 20:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_106

"Lalu Ia membiarkan tapak gunung-gunung itu (di bumi) rata lagi licin".

(Taha 20:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_107

Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau yang tinggi.

(Taha 20:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_108

Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka dengan tidak dapat melencong dari menurutnya; dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.

(Taha 20:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_109

Pada hari itu, tidak berfaedah syafaat (dari dan kepada sesiapapun) kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, dan kepada orang yang diredai perkataannya.

(Taha 20:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_110

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari hal-hal dunia), dan apa yang di belakang mereka (dari perkara akhirat); sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi.

(Taha 20:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_111

Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang Tetap Hidup, lagi Yang Kekal Mentadbirkan makhluk selama-lamanya; dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman.

(Taha 20:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_112

Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang soleh, sedang ia beriman, maka tidaklah (seharusnya) ia merasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikitpun dari pahalanya.

(Taha 20:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_113

Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab, dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran supaya mereka (umat manusia seluruhnya) bertaqwa, atau mereka mendapat daripadanya sesuatu peringatan dari faedah mereka.

(Taha 20:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 319 - ٣١٩
20_114

Maka Maha Tinggilah Allah, yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Benar (pada segala-galanya). Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku".

(Taha 20:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_115

Dan demi sesungguhnya, Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa; dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh.

(Taha 20:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_116

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud, melainkan Iblis, ia enggan sujud.

(Taha 20:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_117

Maka, Kami berfirman: "Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan isterimu) akan menderita.

(Taha 20:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_118

"Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang.

(Taha 20:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_119

"Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari".

(Taha 20:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_120

Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya, dengan berkata: "Wahai Adam, mahukah, aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap?"

(Taha 20:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_121

Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari Syurga; dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan (dari mencapai hajatnya).

(Taha 20:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_122

Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.

(Taha 20:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_123

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.

(Taha 20:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_124

"Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta".

(Taha 20:124) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_125

Ia berkata: "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?"

(Taha 20:125) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠
20_126

Allah berfirman: "Demikianlah keadaannya! Telah datang ayat-ayat keterangan Kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan".

(Taha 20:126) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_127

Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya; dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

(Taha 20:127) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_128

Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka: berapa banyak Kami telah binasakan dari kamu-kaum yang terdahulu daripada mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda (untuk mengambil iktibar) bagi orang-orang yang berakal fikiran.

(Taha 20:128) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_129

Dan jika tidaklah kerana telah terdahulu Kalimah Tuhanmu (wahai Muhammad), dan satu tempoh yang ditentukan nescaya balasan jenayah mereka sudah semestinya berlaku.

(Taha 20:129) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_130

Oleh itu, bersabarlah engkau (wahai Muhammad) akan apa yang mereka katakan, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya; dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang; supaya engkau reda (dengan mendapat sebaik-baik balasan).

(Taha 20:130) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_131

Dan janganlah engkau menujukan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk Kami menguji mereka padanya; sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.

(Taha 20:131) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_132

Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.

(Taha 20:132) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_133

Dan mereka yang kafir berkata: "Mengapa ia tidak membawa kepada kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya?" Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan yang menerangkan apa yang terkandung dalam Kitab-kitab yang dahulu?

(Taha 20:133) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_134

Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya Rasul Kami membawa Al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat: "Wahai Tuhan Kami! Mengapa Engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina (dengan azab di dunia), dan mendapat malu (dengan azab di akhirat)?"

(Taha 20:134) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١
20_135

Katakanlah (wahai Muhammad): "Tiap-tiap seorang (di antara kita) sedang menunggu; maka tunggulah kamu! Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus, dan juga siapa yang mendapat petunjuk".

(Taha 20:135) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 321 - ٣٢١