Surah Yaa Siin - سورة يس

Dengar Surah Yaa Siin

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

36_1

Yaa, Siin.

(Yaa Siin 36:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_2

Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh,

(Yaa Siin 36:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_3

Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus,

(Yaa Siin 36:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_4

Yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam).

(Yaa Siin 36:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_5

Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

(Yaa Siin 36:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_6

Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.

(Yaa Siin 36:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_7

Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman.

(Yaa Siin 36:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_8

Sesungguhnya Kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.

(Yaa Siin 36:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_9

Dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).

(Yaa Siin 36:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_10

Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya - mereka tidak akan beriman.

(Yaa Siin 36:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_11

Sesungguhnya peringatan dan amaran (yang berkesan dan mendatangkan faedah) hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut (melanggar perintah Allah) Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

(Yaa Siin 36:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_12

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata.

(Yaa Siin 36:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠
36_13

Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar (yang tertentu) iaitu ketika mereka didatangi Rasul-rasul (Kami),

(Yaa Siin 36:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_14

Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul yang ketiga, lalu Rasul-rasul itu berkata: ` Sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu '.

(Yaa Siin 36:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_15

Penduduk bandar itu menjawab: "Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun (tentang agama yang kamu dakwakan); Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta".

(Yaa Siin 36:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_16

Rasul-rasul berkata: Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamu,

(Yaa Siin 36:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_17

"Dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata".

(Yaa Siin 36:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_18

Penduduk bandar itu berkata pula: "Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya".

(Yaa Siin 36:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_19

Rasul-rasul itu menjawab: "Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau".

(Yaa Siin 36:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_20

Dan (semasa Rasul-rasul itu diancam), datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya:" Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu -

(Yaa Siin 36:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_21

"Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayah petunjuk".

(Yaa Siin 36:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_22

Dan (apabila ditanya: Sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya): "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan?

(Yaa Siin 36:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_23

"Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku.

(Yaa Siin 36:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_24

"Sesungguhnya aku (kalau melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata.

(Yaa Siin 36:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_25

"Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku)",.

(Yaa Siin 36:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_26

(Setelah ia mati) lalu dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam Syurga". Ia berkata; "Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui -

(Yaa Siin 36:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_27

"Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan".

(Yaa Siin 36:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١
36_28

Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang pasukan tentera dari langit (untuk membinasakan mereka), dan tidak perlu Kami menurunkannya.

(Yaa Siin 36:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_29

(Kebinasaan mereka) hanyalah dilakukan dengan satu pekikan (yang dahsyat), maka dengan serta merta mereka semua sunyi-sepi tidak hidup lagi.

(Yaa Siin 36:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_30

Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba (yang mengingkari kebenaran)! Tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-olokkannya.

(Yaa Siin 36:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_31

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_32

Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_33

Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan.

(Yaa Siin 36:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_34

Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa matair,

(Yaa Siin 36:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_35

Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?

(Yaa Siin 36:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_36

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.

(Yaa Siin 36:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_37

Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap-gelita;

(Yaa Siin 36:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_38

Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;

(Yaa Siin 36:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_39

Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering.

(Yaa Siin 36:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_40

(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.

(Yaa Siin 36:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢
36_41

Dan satu dalil lagi untuk mereka (insaf) ialah, Kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat;

(Yaa Siin 36:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_42

Dan Kami ciptakan untuk mereka, jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya.

(Yaa Siin 36:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_43

Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka; (kiranya Kami lakukan yang demikian) maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat diselamatkan, -

(Yaa Siin 36:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_44

Kecuali dengan kemurahan dari pihak Kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa.

(Yaa Siin 36:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_45

Dan apabila dikatakan kepada mereka: " berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu (dari urusan-urusan hidup di dunia ini), dan apa yang ada di belakang kamu (dari huru-hara dan balasan akhirat), supaya kamu beroleh rahmat", (mereka tidak mengindahkannya).

(Yaa Siin 36:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_46

Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya).

(Yaa Siin 36:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_47

Dan apabila dikatakan kepada mereka:" Dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu", berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman (secara mengejek-ejek): " Patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah Ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata".

(Yaa Siin 36:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_48

Dan (apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat) mereka bertanya (secara mempersenda): " Bilakah datangnya (hari akhirat) yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar (maka kami sedia menunggu)!",

(Yaa Siin 36:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_49

Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang - (dengan secara mengejut) akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar (merundingkan urusan dunia masing-masing).

(Yaa Siin 36:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_50

Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan (wasiat atau lainnya), dan (kalau mereka berada di luar) mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.

(Yaa Siin 36:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_51

Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala (menghidupkan orang-orang yang telah mati; apabila berlaku yang demikian) maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing (untuk) mengadap Tuhannya.

(Yaa Siin 36:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_52

(Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): " Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,

(Yaa Siin 36:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_53

Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_54

Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikitpun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan.

(Yaa Siin 36:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣
36_55

Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan;

(Yaa Siin 36:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_56

Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sambil duduk berbaring di atas pelamin;

(Yaa Siin 36:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_57

Mereka beroleh dalam Syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki;

(Yaa Siin 36:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_58

(Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.

(Yaa Siin 36:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_59

Dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir): "Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, (dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman).

(Yaa Siin 36:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_60

"Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu!

(Yaa Siin 36:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_61

"Dan (Aku perintahkan): hendaklah kamu menyembahKu; inilah jalan yang lurus.

(Yaa Siin 36:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_62

"Dan sesungguhnya Syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu; (setelah kamu mengetahui akibat mereka) maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?

(Yaa Siin 36:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_63

"Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam, yang kamu selalu diancam memasukinya (kalau kamu tidak taatkan perintah Allah).

(Yaa Siin 36:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_64

"Rasalah kamu bakarannya pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan!"

(Yaa Siin 36:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_65

Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan.

(Yaa Siin 36:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_66

(Matahati orang-orang yang menderhaka itu rosak) dan kalau Kami kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan (yang biasa mereka lalui). (Kiranya dijadikan demikian) maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya?

(Yaa Siin 36:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_67

(Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat) dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mangubahkan keadaan jasmani mereka (menjadi kaku beku) di tempat yang mereka berada padanya; maka dengan itu, mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang.

(Yaa Siin 36:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_68

Dan (hendaklah diingat bahawa) sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami balikkan kembali kejadiannya (kepada keadaan serba lemah; hakikat ini memang jelas) maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya?

(Yaa Siin 36:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_69

(Nabi Muhammad bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi penerangan;

(Yaa Siin 36:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_70

Supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup (hatinya), dan supaya nyata tetapnya hukuman (azab) terhadap orang-orang yang kufur ingkar.

(Yaa Siin 36:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 444 - ٤٤٤
36_71

Tidakkah mereka melihat dan memikirkan, bahawa Kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak, di antara jenis-jenis makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami lalu mereka memilikinya?

(Yaa Siin 36:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_72

Dan Kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan sebahagian lagi mereka makan.

(Yaa Siin 36:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_73

Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman; maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur?

(Yaa Siin 36:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_74

Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).

(Yaa Siin 36:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_75

Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka.

(Yaa Siin 36:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_76

Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) berdukacita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka (terhadapmu). Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.

(Yaa Siin 36:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_77

Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati),

(Yaa Siin 36:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_78

Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu?"

(Yaa Siin 36:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_79

Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya);

(Yaa Siin 36:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_80

"Tuhan yang telah menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu".

(Yaa Siin 36:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_81

Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi (yang demikian besarnya) - berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan mereka dahulu? Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dia lah Pencipta yang tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui.

(Yaa Siin 36:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_82

Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.

(Yaa Siin 36:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥
36_83

Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

(Yaa Siin 36:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥