Surah An-Naazi'aat - سورة النازعات

Dengar Surah An-Naazi'aat

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

79_1

Demi (makhluk-makhluk) yang mencabut (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya;

(An-Naazi'aat 79:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_2

Dan yang menarik (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya;

(An-Naazi'aat 79:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_3

Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya;

(An-Naazi'aat 79:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_4

Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya;

(An-Naazi'aat 79:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_5

Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)! -

(An-Naazi'aat 79:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_6

Pada masa berlakunya "tiupan sangkakala yang pertama" yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan),

(An-Naazi'aat 79:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_7

Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing);

(An-Naazi'aat 79:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_8

Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut,

(An-Naazi'aat 79:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_9

Pemandangannya tunduk gerun.

(An-Naazi'aat 79:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_10

Mereka (yang ingkar) berkata: "Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu?

(An-Naazi'aat 79:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_11

"Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?"

(An-Naazi'aat 79:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_12

Mereka berkata lagi (secara mengejek: "Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan!"

(An-Naazi'aat 79:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_13

(Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua), -

(An-Naazi'aat 79:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_14

Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata.

(An-Naazi'aat 79:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_15

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?

(An-Naazi'aat 79:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 583 - ٥٨٣
79_16

Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; -

(An-Naazi'aat 79:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_17

(Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);

(An-Naazi'aat 79:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_18

"Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?

(An-Naazi'aat 79:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_19

`Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)? ' "

(An-Naazi'aat 79:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_20

(Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: mukjizat yang besar.

(An-Naazi'aat 79:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_21

Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah);

(An-Naazi'aat 79:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_22

Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa).

(An-Naazi'aat 79:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_23

Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, -

(An-Naazi'aat 79:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_24

Dengan berkata: "Akulah tuhan kamu, yang tertinggi".

(An-Naazi'aat 79:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_25

Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya.

(An-Naazi'aat 79:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_26

Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya).

(An-Naazi'aat 79:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_27

(Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)!

(An-Naazi'aat 79:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_28

Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnaKannya,

(An-Naazi'aat 79:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_29

Dan Ia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang.

(An-Naazi'aat 79:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_30

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya), -

(An-Naazi'aat 79:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_31

Ia mengeluarkan dari bumi itu: airnya dan tumbuh-tumbuhannya;

(An-Naazi'aat 79:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_32

Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);

(An-Naazi'aat 79:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_33

(Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.

(An-Naazi'aat 79:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_34

Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, -

(An-Naazi'aat 79:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_35

Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya, -

(An-Naazi'aat 79:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_36

Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, -

(An-Naazi'aat 79:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_37

Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya), -

(An-Naazi'aat 79:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_38

Serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, -

(An-Naazi'aat 79:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_39

Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat kediamannya.

(An-Naazi'aat 79:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_40

Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, -

(An-Naazi'aat 79:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_41

Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya.

(An-Naazi'aat 79:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_42

Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa datangnya?"

(An-Naazi'aat 79:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_43

Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu?

(An-Naazi'aat 79:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_44

Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya.

(An-Naazi'aat 79:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_45

Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu.

(An-Naazi'aat 79:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤
79_46

(Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja.

(An-Naazi'aat 79:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 584 - ٥٨٤