Surah Al-Fajr - سورة الفجر

Dengar Surah Al-Fajr

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

89_1

Demi waktu fajar;

(Al-Fajr 89:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_2

Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah);

(Al-Fajr 89:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_3

Dan bilangan yang genap serta yang ganjil;

(Al-Fajr 89:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_4

Dan malam, apabila ia berlalu; -

(Al-Fajr 89:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_5

Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna?

(Al-Fajr 89:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_6

(Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad), tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka)

(Al-Fajr 89:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_7

Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, (sesuai dengan penduduknya)

(Al-Fajr 89:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_8

Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)?

(Al-Fajr 89:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_9

Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)?

(Al-Fajr 89:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_10

Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh?

(Al-Fajr 89:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_11

(Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing).

(Al-Fajr 89:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_12

Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu.

(Al-Fajr 89:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_13

Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab;

(Al-Fajr 89:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_14

Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, (terutama balasan akhirat)

(Al-Fajr 89:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_15

(Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!"

(Al-Fajr 89:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_16

Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!"

(Al-Fajr 89:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_17

Jangan demikian, (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim, (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya);

(Al-Fajr 89:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_18

Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin;

(Al-Fajr 89:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_19

Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya),

(Al-Fajr 89:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_20

Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba!

(Al-Fajr 89:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_21

Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya,

(Al-Fajr 89:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_22

Dan (perintah) Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah),

(Al-Fajr 89:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_23

Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik), dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya?

(Al-Fajr 89:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 593 - ٥٩٣
89_24

Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!"

(Al-Fajr 89:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_25

Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah.

(Al-Fajr 89:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_26

Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya.

(Al-Fajr 89:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_27

(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! -

(Al-Fajr 89:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_28

"Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! -

(Al-Fajr 89:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_29

"Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia -

(Al-Fajr 89:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
89_30

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! "

(Al-Fajr 89:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤