Surah As-Saaffaat - سورة الصافات

Dengar Surah As-Saaffaat

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

37_1

Demi (hamba-hambaKu) yang berbaris dengan berderet-deret -

(As-Saaffaat 37:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_2

(Hamba-hambaKu) yang melarang (dari kejahatan) dengan sesungguh-sungguhnya -

(As-Saaffaat 37:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_3

(Hamba-hambaKu) yang membaca kandungan Kitab Suci;

(As-Saaffaat 37:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_4

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Satu -

(As-Saaffaat 37:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_5

Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.

(As-Saaffaat 37:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_6

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan hiasan bintang-bintang.

(As-Saaffaat 37:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_7

Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka;

(As-Saaffaat 37:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_8

(Dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala arah dan penjuru,

(As-Saaffaat 37:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_9

Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus.

(As-Saaffaat 37:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_10

Kecuali sesiapa di antara Syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan (malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menjulang lagi menembusi.

(As-Saaffaat 37:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_11

(Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan, atau makhluk-makhluk lain yang Kami telah ciptakan? Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula).

(As-Saaffaat 37:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_12

(Pertanyaan itu tidak juga berfaedah kepada mereka) bahkan engkau merasa hairan (terhadap keingkaran mereka), dan sebaliknya mereka mengejek-ejek (peneranganmu).

(As-Saaffaat 37:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_13

Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu.

(As-Saaffaat 37:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_14

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami dan kebenaranmu), mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya, -

(As-Saaffaat 37:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_15

Serta mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

(As-Saaffaat 37:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_16

"Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula?

(As-Saaffaat 37:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_17

"Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu (akan dibangkitkan hidup semula)?"

(As-Saaffaat 37:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_18

Jawablah (wahai Muhammad): "Ya, benar !(Kamu semua akan dibangkitkan) dengan keadaan hina-dina ".

(As-Saaffaat 37:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_19

(Kebangkitan ini mudah) kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan suara sahaja, maka dengan serta mereka semuanya (bangkit) melihat (apa yang akan jadi).

(As-Saaffaat 37:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_20

Dan (pada saat itu) mereka berkata:" Wahai celakanya kami, ini ialah hari balasan!"

(As-Saaffaat 37:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_21

(Lalu malaikat berkata kepada mereka): " Ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya ".

(As-Saaffaat 37:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_22

(Allah berfirman kepada malaikat):" Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka, serta benda-benda yang mereka sembah -

(As-Saaffaat 37:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_23

"Yang lain dari Allah serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka.

(As-Saaffaat 37:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_24

"Dan hentikanlah mereka (menunggu), kerana sesungguhnya mereka akan disoal:

(As-Saaffaat 37:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦
37_25

"Mengapa kamu tidak bertolong-tolongan (sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu?"

(As-Saaffaat 37:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_26

(Mereka pada ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa) bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hina (untuk diadili);

(As-Saaffaat 37:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_27

Dan masing-masing pun mengadap satu sama lain, sambil kata mengata dan cela mencela.

(As-Saaffaat 37:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_28

Pengikut-pengikut berkata (kepada ketuanya):" Sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami (daripada beriman) dengan menggunakan kuasa kamu".

(As-Saaffaat 37:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_29

Ketua-ketuanya menjawab: " (Tidak!) Bahkan kamulah sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman!

(As-Saaffaat 37:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_30

"Dan kami (selain daripada mengajak kamu (tidak mempunyai sebarang kuasa memerintah kamu, bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas.

(As-Saaffaat 37:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_31

(Dengan keadaan diri kita yang sedemikian) maka tetaplah di atas kita janji seksa (yang dijanjikan) oleh Tuhan kita, bahawa kita semua tentu akan merasai (azab itu).

(As-Saaffaat 37:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_32

"(Dengan sebab ketentuan yang tersebut) maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat, kerana sebenarnya kami adalah orang-orang sesat"

(As-Saaffaat 37:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_33

Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu, menderita azab bersama.

(As-Saaffaat 37:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_34

Sesungguhnya demikianlah Kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa.

(As-Saaffaat 37:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_35

Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya;" (ketahuilah, bahawa) tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah" - mereka bersikap takbur mengingkarinya, -

(As-Saaffaat 37:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_36

Serta mereka berkata: " Patutkah kami mesti meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah, kerana mendengar ajakan seorang penyair gila?"

(As-Saaffaat 37:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_37

(Tidak! Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang gila) bahkan ia telah membawa kebenaran (tauhid), dan mengesahkan kebenaran (tauhid) yang dibawa oleh Rasul-rasul (yang terdahulu daripadanya).

(As-Saaffaat 37:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_38

Sesungguhnya kamu (wahai orang-orang musyrik) akan merasai azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(As-Saaffaat 37:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_39

Dan kamu tidak dibalas melainkan (dengan balasan yang sepadan) dengan apa yang kamu telah kerjakan;

(As-Saaffaat 37:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_40

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik,

(As-Saaffaat 37:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_41

Mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum,

(As-Saaffaat 37:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_42

Iaitu buah-buahan (yang lazat), serta mereka mendapat penghormatan,

(As-Saaffaat 37:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_43

Di dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat.

(As-Saaffaat 37:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_44

Mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran;

(As-Saaffaat 37:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_45

Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir,

(As-Saaffaat 37:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_46

Minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya, bagi orang-orang yang meminumnya,

(As-Saaffaat 37:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_47

Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan, dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya.

(As-Saaffaat 37:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_48

Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya;

(As-Saaffaat 37:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_49

(Putih kekuning-kuningan) seolah-olah mereka telur (burung kasuari) yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.

(As-Saaffaat 37:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_50

(Tinggalah penduduk Syurga itu menikmati kesenangan), lalu setengahnya mengadap yang lain, sambil berbincang dan bertanya-tanyaan.

(As-Saaffaat 37:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_51

Seorang di antaranya berkata: " Sesungguhnya aku (di dunia) dahulu, ada seorang rakan (yang menempelak daku).

(As-Saaffaat 37:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 447 - ٤٤٧
37_52

"katanya: Adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya (kebangkitan orang-orang mati pada hari akhirat)?

(As-Saaffaat 37:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_53

"Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan (dihidupkan semula serta) dibalas apa yang telah kita lakukan? " '

(As-Saaffaat 37:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_54

(Setelah menceritakan perihal rakannya itu) ia berkata lagi: " Adakah kamu hendak melihat (keadaan rakanku yang ingkar itu)?"

(As-Saaffaat 37:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_55

Maka ia pun memandang (ke arah neraka), lalu dilihatnya rakannya itu berada ditengah-tengah neraka yang menjulang-julang.

(As-Saaffaat 37:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_56

Ia pun (menempelaknya dengan) berkata:" Demi Allah! Nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan.

(As-Saaffaat 37:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_57

"Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku (dengan hidayah petunjuk), nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir (untuk menerima balasan azab) ".

(As-Saaffaat 37:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_58

(Kemudian ia berkata kepada rakan-rakanya yang sedang menikmati kesenangan di Syurga bersama): " Bukankah kita (setelah mendapat nikmat-nikmat ini) tidak akan mati lagi, -

(As-Saaffaat 37:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_59

"Selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita juga tidak akan terkena seksa?"

(As-Saaffaat 37:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_60

Sesungguhnya (nikmat-nikmat kesenangan Syurga) yang demikian, ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar.

(As-Saaffaat 37:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_61

Untuk memperoleh (kejayaan) yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh (di dunia).

(As-Saaffaat 37:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_62

Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zaqqum?

(As-Saaffaat 37:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_63

Sesungguhnya Kami jadikan pokok zaqqum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim (di dunia dan azab seksa bagi mereka di akhirat).

(As-Saaffaat 37:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_64

Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang;

(As-Saaffaat 37:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_65

Buahnya seolah-olah kepala Syaitan-syaitan;

(As-Saaffaat 37:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_66

Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya (sekalipun pahit dan busuk), sehingga mereka memenuhi perut darinya.

(As-Saaffaat 37:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_67

Kemudian, sesungguhnya mereka akan beroleh lagi - selain itu- satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak.

(As-Saaffaat 37:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_68

Setelah (mereka dibawa minum) maka tempat kembali mereka tetaplah ke dalam neraka yang menjulang-julang.

(As-Saaffaat 37:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_69

Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan;

(As-Saaffaat 37:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_70

Lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya.

(As-Saaffaat 37:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_71

Dan demi sesungguhnya, telah sesat juga - sebelum kaummu (wahai Muhammad) - kebanyakan kaum-kaum yang telah lalu.

(As-Saaffaat 37:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_72

Pada hal, demi sesungguhnya, Kami telahpun mengutus dalam kalangan kaum-kaum itu, Rasul-rasul pemberi amaran.

(As-Saaffaat 37:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_73

Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang (yang mendustakan Rasul-rasul Kami) setelah diberi amaran, -

(As-Saaffaat 37:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_74

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik (maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan).

(As-Saaffaat 37:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_75

Dan demi sesungguhnya, Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada Kami (memohon pertolongan), maka Kami adalah sebaik-baik yang kabulkan doa permohonan.

(As-Saaffaat 37:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_76

Dan Kami telah selamatkan dia bersama-sama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya, dari kesusahan yang besar.

(As-Saaffaat 37:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 448 - ٤٤٨
37_77

Dan Kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup (setelah Kami binasakan kaumnya yang ingkar).

(As-Saaffaat 37:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_78

Dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:

(As-Saaffaat 37:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_79

"Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam ! "

(As-Saaffaat 37:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_80

Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

(As-Saaffaat 37:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_81

Sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.

(As-Saaffaat 37:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_82

Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mendustakannya).

(As-Saaffaat 37:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_83

Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh) Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim.

(As-Saaffaat 37:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_84

Ketika ia mematuhi perintah tuhannya dengan hati yang suci murni.

(As-Saaffaat 37:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_85

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: " Apa yang kamu sembah?

(As-Saaffaat 37:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_86

"Patutkah kamu menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah, kerana kamu memutar belitkan kebenaran semata-mata (bukan kerana benarnya)?

(As-Saaffaat 37:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_87

"Maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam?"

(As-Saaffaat 37:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_88

Kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang (yang bertaburan di langit),

(As-Saaffaat 37:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_89

Lalu berkata: "Sesungguhnya aku merasa sakit (tak dapat turut berhari raya sama)".

(As-Saaffaat 37:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_90

Setelah (mendengar kata-katanya) itu, mereka berpaling meninggalkan dia.

(As-Saaffaat 37:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_91

Lalu ia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi, serta ia bertanya (kepada berhala-berhala itu, secara mengejek-ejek): "Mengapa kamu tidak makan?

(As-Saaffaat 37:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_92

"Mengapa kamu tidak menjawab?"

(As-Saaffaat 37:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_93

Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya (sehingga pecah berketul-ketul).

(As-Saaffaat 37:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_94

(Setelah kaumnya mengetahui hal itu) maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya.

(As-Saaffaat 37:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_95

(Bagi menjawab bantahan mereka), ia berkata: "Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat?

(As-Saaffaat 37:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_96

"Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!"

(As-Saaffaat 37:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_97

(Setelah tak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata: "Binalah untuk Ibrahim sebuah tempat (untuk membakarnya), kemudian campakkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu".

(As-Saaffaat 37:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_98

Maka mereka (dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu) hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah (yang tidak berjaya maksudnya).

(As-Saaffaat 37:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_99

Dan Nabi Ibrahim pula berkata: "Aku hendak (meninggalkan kamu) pergi kepada Tuhanku, Ia akan memimpinku (ke jalan yang benar).

(As-Saaffaat 37:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_100

" Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh!"

(As-Saaffaat 37:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_101

Lalu Kami berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar.

(As-Saaffaat 37:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_102

Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?". Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar".

(As-Saaffaat 37:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩
37_103

Setelah keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, (Kami sifatkan Ibrahim - dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah Kami),

(As-Saaffaat 37:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_104

Serta Kami menyerunya: "Wahai Ibrahim!

(As-Saaffaat 37:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_105

"Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu". Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.

(As-Saaffaat 37:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_106

Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata;

(As-Saaffaat 37:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_107

Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar;

(As-Saaffaat 37:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_108

Dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:

(As-Saaffaat 37:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_109

"Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim!".

(As-Saaffaat 37:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_110

Demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.

(As-Saaffaat 37:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_111

Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.

(As-Saaffaat 37:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_112

Dan Kami pula berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh (seorang anak): Ishak, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dari orang-orang yang soleh.

(As-Saaffaat 37:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_113

Dan Kami limpahi berkat kepadanya dan kepada (anaknya): Ishak; dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata, terhadap dirinya sendiri.

(As-Saaffaat 37:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_114

Dan demi sesungguhnya! kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun.

(As-Saaffaat 37:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_115

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari kesusahan yang besar;

(As-Saaffaat 37:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_116

Dan Kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan (lawannya);

(As-Saaffaat 37:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_117

Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab Suci yang amat jelas keterangannya;

(As-Saaffaat 37:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_118

Dan Kami berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus.

(As-Saaffaat 37:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_119

Dan Kami kekalkan bagi keduanya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:

(As-Saaffaat 37:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_120

"Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun!"

(As-Saaffaat 37:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_121

Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.

(As-Saaffaat 37:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_122

Sesungguhnya mereka berdua adalah dari hamba-hamba Kami yang beriman.

(As-Saaffaat 37:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_123

Dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.

(As-Saaffaat 37:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_124

(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya.

(As-Saaffaat 37:124) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_125

"Patutkah kamu menyembah berhala Ba'la, dan kamu meninggalkan (ibadat kepada) sebijak-bijak pencipta?

(As-Saaffaat 37:125) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_126

"Iaitu Allah Tuhan kamu, dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu!"

(As-Saaffaat 37:126) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 450 - ٤٥٠
37_127

Maka mereka mendustakannya; akibatnya mereka tetap akan dibawa hadir (untuk diseksa),

(As-Saaffaat 37:127) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_128

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik (maka mereka akan terselamat, dan mendapat sebaik-baik balasan).

(As-Saaffaat 37:128) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_129

Dan Kami kekalkan bagi Nabi Ilyas (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:

(As-Saaffaat 37:129) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_130

"Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas!"

(As-Saaffaat 37:130) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_131

Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.

(As-Saaffaat 37:131) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_132

Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.

(As-Saaffaat 37:132) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_133

Dan sesungguhnya Nabi Lut adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.

(As-Saaffaat 37:133) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_134

(ingatkanlah peristiwa) ketika kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya,

(As-Saaffaat 37:134) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_135

Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan.

(As-Saaffaat 37:135) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_136

Kemudian Kami hancurkan yang lain (dari pengikut-pengikut Nabi Lut).

(As-Saaffaat 37:136) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_137

Dan sesungguhnya kamu (yang menentang Nabi Muhammad): berulang-alik (melalui bekas-bekas tempat tinggal) mereka, semasa kamu berada pada waktu pagi.

(As-Saaffaat 37:137) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_138

Dan juga pada waktu malam; maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?.

(As-Saaffaat 37:138) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_139

Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.

(As-Saaffaat 37:139) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_140

(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat.

(As-Saaffaat 37:140) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_141

(Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut).

(As-Saaffaat 37:141) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_142

Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.

(As-Saaffaat 37:142) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_143

Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),

(As-Saaffaat 37:143) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_144

Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.

(As-Saaffaat 37:144) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_145

Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah yang tandus (di tepi pantai), sedang ia berkeadaan sakit.

(As-Saaffaat 37:145) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_146

Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar.

(As-Saaffaat 37:146) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_147

Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada (kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih.

(As-Saaffaat 37:147) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_148

(Setelah berlaku apa yang berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-masing).

(As-Saaffaat 37:148) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_149

(Oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka itu: Adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, dan untuk mereka anak-anak lelaki?

(As-Saaffaat 37:149) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_150

Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan Kami mencipta malaikat-malaikat itu - perempuan?

(As-Saaffaat 37:150) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_151

Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya, dengan sebab terpesongnya dari kebenaran, mereka berkata:

(As-Saaffaat 37:151) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_152

"Allah beranak"; sedang mereka, sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta!

(As-Saaffaat 37:152) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_153

(Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai?) Adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki (sedang kedua-dua jenis itu Dia lah yang menciptakannya)?

(As-Saaffaat 37:153) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 451 - ٤٥١
37_154

Apa sudah jadi kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)?

(As-Saaffaat 37:154) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_155

Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha mengingatkan (bahawa Allah mustahil bagiNya anak-pinak)?

(As-Saaffaat 37:155) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_156

Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata (menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah)?

(As-Saaffaat 37:156) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_157

(Kiranya ada) maka bawalah kitab kamu (yang menerangkan demikian), jika betul kamu orang-orang yang benar.

(As-Saaffaat 37:157) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_158

Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya jin telah mengetahui bahawa mereka pasti akan diseret (ke neraka)

(As-Saaffaat 37:158) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_159

Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan itu!

(As-Saaffaat 37:159) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_160

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, (maka mereka akan terselamat, dan akan mendapat sebaik-baik balasan).

(As-Saaffaat 37:160) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_161

Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.

(As-Saaffaat 37:161) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_162

Tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya,

(As-Saaffaat 37:162) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_163

kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang.

(As-Saaffaat 37:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_164

(Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata): "Dan tiada sesiapapun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu (dalam menyempurnakan tugasnya);

(As-Saaffaat 37:164) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_165

"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat),

(As-Saaffaat 37:165) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_166

"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih (mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan)!"

(As-Saaffaat 37:166) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_167

Dan sebenarnya mereka (yang musyrik) itu dahulu pernah berkata:

(As-Saaffaat 37:167) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_168

"Kalaulah ada di sisi kami Kitab Suci dari (bawaan Rasul-rasul) yang telah lalu

(As-Saaffaat 37:168) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_169

"Tentulah kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik!"

(As-Saaffaat 37:169) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_170

(Setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka) mereka mengingkarinya; oleh itu mereka akan mengetahui kelak (akibat kekufurannya).

(As-Saaffaat 37:170) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_171

Dan demi sesungguhnya! Telah ada semenjak dahulu lagi, ketetapan Kami, bagi hamba-hamba Kami yang diutus menjadi Rasul -

(As-Saaffaat 37:171) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_172

Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan

(As-Saaffaat 37:172) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_173

Dan bahawasanya tentera Kami (pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang-orang yang mengalahkan (golongan yang menentang kebenaran).

(As-Saaffaat 37:173) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_174

Oleh itu berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa.

(As-Saaffaat 37:174) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_175

Dan lihat (apa yang akan menimpa) mereka; tidak lama kemudian mereka akan melihat (kemenangan yang telah Kami tetapkan untukmu).

(As-Saaffaat 37:175) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_176

Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab (yang telah ditetapkan oleh) Kami!

(As-Saaffaat 37:176) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_177

Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan.

(As-Saaffaat 37:177) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_178

Dan berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa.

(As-Saaffaat 37:178) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_179

Dan lihatlah (apa yang akan jadi); tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga.

(As-Saaffaat 37:179) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_180

Akuilah kesucian Tuhanmu, - Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, - dari apa yang mereka katakan!

(As-Saaffaat 37:180) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_181

Dan (ucaplah) salam sejahtera kepada sekalian Rasul.

(As-Saaffaat 37:181) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢
37_182

Serta (ingatlah bahawa) segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

(As-Saaffaat 37:182) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢