(٤٤٦) Muka surat 446

Surah As-Saaffaat - سورة الصافات


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


37:1

37_1

Demi (hamba-hambaKu) yang berbaris dengan berderet-deret -

(As-Saaffaat 37:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:2

37_2

(Hamba-hambaKu) yang melarang (dari kejahatan) dengan sesungguh-sungguhnya -

(As-Saaffaat 37:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:3

37_3

(Hamba-hambaKu) yang membaca kandungan Kitab Suci;

(As-Saaffaat 37:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:4

37_4

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Satu -

(As-Saaffaat 37:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:5

37_5

Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.

(As-Saaffaat 37:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:6

37_6

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan hiasan bintang-bintang.

(As-Saaffaat 37:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:7

37_7

Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka;

(As-Saaffaat 37:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:8

37_8

(Dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala arah dan penjuru,

(As-Saaffaat 37:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:9

37_9

Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus.

(As-Saaffaat 37:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:10

37_10

Kecuali sesiapa di antara Syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan (malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menjulang lagi menembusi.

(As-Saaffaat 37:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:11

37_11

(Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan, atau makhluk-makhluk lain yang Kami telah ciptakan? Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula).

(As-Saaffaat 37:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:12

37_12

(Pertanyaan itu tidak juga berfaedah kepada mereka) bahkan engkau merasa hairan (terhadap keingkaran mereka), dan sebaliknya mereka mengejek-ejek (peneranganmu).

(As-Saaffaat 37:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:13

37_13

Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu.

(As-Saaffaat 37:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:14

37_14

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami dan kebenaranmu), mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya, -

(As-Saaffaat 37:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:15

37_15

Serta mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

(As-Saaffaat 37:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:16

37_16

"Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula?

(As-Saaffaat 37:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:17

37_17

"Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu (akan dibangkitkan hidup semula)?"

(As-Saaffaat 37:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:18

37_18

Jawablah (wahai Muhammad): "Ya, benar !(Kamu semua akan dibangkitkan) dengan keadaan hina-dina ".

(As-Saaffaat 37:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:19

37_19

(Kebangkitan ini mudah) kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan suara sahaja, maka dengan serta mereka semuanya (bangkit) melihat (apa yang akan jadi).

(As-Saaffaat 37:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:20

37_20

Dan (pada saat itu) mereka berkata:" Wahai celakanya kami, ini ialah hari balasan!"

(As-Saaffaat 37:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:21

37_21

(Lalu malaikat berkata kepada mereka): " Ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya ".

(As-Saaffaat 37:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:22

37_22

(Allah berfirman kepada malaikat):" Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka, serta benda-benda yang mereka sembah -

(As-Saaffaat 37:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:23

37_23

"Yang lain dari Allah serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka.

(As-Saaffaat 37:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦

37:24

37_24

"Dan hentikanlah mereka (menunggu), kerana sesungguhnya mereka akan disoal:

(As-Saaffaat 37:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 446 - ٤٤٦