Surah Al-Mu'minuun - سورة المؤمنون

Dengar Surah Al-Mu'minuun

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

23_1

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

(Al-Mu'minuun 23:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_2

Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya;

(Al-Mu'minuun 23:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_3

Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia;

(Al-Mu'minuun 23:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_4

Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);

(Al-Mu'minuun 23:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_5

Dan mereka yang menjaga kehormatannya, -

(Al-Mu'minuun 23:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_6

Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela: -

(Al-Mu'minuun 23:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_7

Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;

(Al-Mu'minuun 23:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_8

Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

(Al-Mu'minuun 23:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_9

Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

(Al-Mu'minuun 23:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_10

Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi -

(Al-Mu'minuun 23:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_11

Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

(Al-Mu'minuun 23:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_12

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah;

(Al-Mu'minuun 23:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_13

Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh;

(Al-Mu'minuun 23:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_14

Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.

(Al-Mu'minuun 23:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_15

Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.

(Al-Mu'minuun 23:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_16

Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

(Al-Mu'minuun 23:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_17

Dan demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan tujuh jalan di atas kamu, dan Kami pula tidak lalai daripada (menyediakan keperluan) makhluk-makhluk Kami.

(Al-Mu'minuun 23:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 342 - ٣٤٢
23_18

Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta Kami tempatkan dia tersimpan di bumi; dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

(Al-Mu'minuun 23:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_19

Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.

(Al-Mu'minuun 23:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_20

Dan (Kami juga menumbuhkan untuk kamu) pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.

(Al-Mu'minuun 23:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_21

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya; dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.

(Al-Mu'minuun 23:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_22

Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.

(Al-Mu'minuun 23:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_23

Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?".

(Al-Mu'minuun 23:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_24

Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata (sesama sendiri)): "Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak (mengutuskan seorang Rasul) tentulah Ia menurunkan malaikat menjadi RasulNya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu.

(Al-Mu'minuun 23:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_25

"Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa".

(Al-Mu'minuun 23:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_26

Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku tolonglah daku, kerana mereka mendustakan seruanku".

(Al-Mu'minuun 23:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_27

Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.

(Al-Mu'minuun 23:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣
23_28

"Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu maka hendaklah engkau (bersyukur kepada Allah dengan) berkata: ` Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim '.

(Al-Mu'minuun 23:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_29

"Dan berdoalah dengan berkata: ` Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat ' "

(Al-Mu'minuun 23:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_30

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (yang mendatangkan iktibar); dan sesungguhnya Kami tetap menguji (hamba-hamba Kami).

(Al-Mu'minuun 23:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_31

Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain.

(Al-Mu'minuun 23:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_32

Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka (dengan berfirman melalui Rasul itu): "Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?"

(Al-Mu'minuun 23:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_33

Dan (bagi menolak seruan itu), ketua-ketua dari kaumnya yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat, dan yang Kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, berkata (sesama sendiri) "Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.

(Al-Mu'minuun 23:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_34

"Dan demi sesungguhnya, jika kamu taati manusia yang seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat demikian, menjadi orang-orang yang rugi.

(Al-Mu'minuun 23:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_35

"Patutkah ia menjanjikan kamu, bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan (dari kubur hidup semula)?

(Al-Mu'minuun 23:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_36

"Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa yang dijanjikan kepada kamu itu!

(Al-Mu'minuun 23:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_37

"Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula.

(Al-Mu'minuun 23:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_38

"Tiadalah dia (Nabi Hud) itu selain dari seorang lelaki yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya".

(Al-Mu'minuun 23:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_39

Nabi Hud berdoa dengan berkata: "Wahai TuhanKu, belalah daku, kerana mereka telah mendustakan seruanku".

(Al-Mu'minuun 23:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_40

Allah berfirman: "Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal".

(Al-Mu'minuun 23:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_41

Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, dengan benar lagi adil, lalu Kami jadikan mereka sebagai sampah sarap (yang dihanyutkan oleh banjir). Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu.

(Al-Mu'minuun 23:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_42

Kemudian Kami ciptakan, sesudah mereka, umat-umat yang lain.

(Al-Mu'minuun 23:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 344 - ٣٤٤
23_43

Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka pula tidak dapat melambatkannya.

(Al-Mu'minuun 23:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_44

Kemudian Kami mengutus Rasul-rasul Kami silih berganti. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi Rasulnya, mereka mendustakannya; lalu Kami binasakan umat-umat yang demikian, lepas satu-satu; dan Kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita (yang mendatangkan iktibar); maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman.

(Al-Mu'minuun 23:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_45

Kemudian Kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya: Nabi Harun, dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami, dan bukti (mukjizat) yang nyata,

(Al-Mu'minuun 23:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_46

Kepada Firaun dan kaumnya; lalu mereka menentang (seruan Nabi-nabi Allah itu) dengan sombong takbur, serta menjadi kaum yang membesarkan diri.

(Al-Mu'minuun 23:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_47

Sehingga mereka berkata (dengan angkuhnya): "Patutkah kita beriman kepada dua manusia seperti kita, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita?"

(Al-Mu'minuun 23:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_48

Oleh itu, merekapun mendustakan keduanya, lalu menjadilah mereka sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan.

(Al-Mu'minuun 23:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_49

Dan sesungguhnya, Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat, supaya mereka beroleh hidayah petunjuk.

(Al-Mu'minuun 23:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_50

Dan Kami jadikan (Nabi lsa) ibni Maryam serta ibunya sebagai satu tanda (mukjizat) dan Kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir.

(Al-Mu'minuun 23:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_51

Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mu'minuun 23:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_52

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu - agama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu.

(Al-Mu'minuun 23:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_53

Kemudian umat Rasul-rasul itu berpecah-belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.

(Al-Mu'minuun 23:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_54

Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa.

(Al-Mu'minuun 23:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_55

Adakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak-pinak itu.

(Al-Mu'minuun 23:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_56

(Bermakna bahawa dengan yang demikian) Kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? (Tidak!) Bahkan mereka tidak menyedari (hakikatnya yang sebenar).

(Al-Mu'minuun 23:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_57

Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada (kemurkaan) Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_58

Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_59

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥
23_60

Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_61

Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang mendahului pada mencapainya.

(Al-Mu'minuun 23:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_62

Dan Kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya; dan di sisi Kami ada sebuah Kitab (suratan amal) yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya.

(Al-Mu'minuun 23:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_63

(Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir) bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada (memahami ajaran Al-Quran) ini; dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal (yang jahat) selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya;

(Al-Mu'minuun 23:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_64

Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong.

(Al-Mu'minuun 23:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_65

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari Kami.

(Al-Mu'minuun 23:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_66

"(Kerana) sesungguhnya ayat-ayatKu telah berkali-kali dibacakan kepada kamu, dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang -

(Al-Mu'minuun 23:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_67

"Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya, serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari".

(Al-Mu'minuun 23:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_68

Maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran (yang disampaikan kepada mereka)? Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu?

(Al-Mu'minuun 23:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_69

Atau kerana mereka tidak kenal rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya?

(Al-Mu'minuun 23:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_70

Atau kerana mereka mengatakan: "Dia kena penyakit gila?" (Sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu) bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar, dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran.

(Al-Mu'minuun 23:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_71

Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. (Bukan sahaja Kami memberikan agama yang tetap benar) bahkan Kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka; maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya;

(Al-Mu'minuun 23:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_72

Atau adakah (mereka menolak seruanmu itu kerana) engkau meminta kepada mereka suatu pemberian (sebagai hasil pendapatan seruanmu)? (Ini pun tidak!) Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.

(Al-Mu'minuun 23:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_73

Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus;

(Al-Mu'minuun 23:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_74

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu.

(Al-Mu'minuun 23:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦
23_75

Dan sekiranya Kami menaruh belas kasihan kepada mereka serta Kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu.

(Al-Mu'minuun 23:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_76

Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan mereka dengan azab (di dunia), maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadaNya dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat);

(Al-Mu'minuun 23:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_77

Sehingga apabila Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat, maka mereka serta-merta berputus asa dengan sebabnya - dari mendapat sebarang kebaikan.

(Al-Mu'minuun 23:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_78

Dan Dia lah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.

(Al-Mu'minuun 23:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_79

Dan Dia lah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.

(Al-Mu'minuun 23:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_80

Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir?

(Al-Mu'minuun 23:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_81

(Mereka tidak juga mahu berfikir) bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu (yang ingkar);

(Al-Mu'minuun 23:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_82

Mereka berkata: "Adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan (hidup semula)?

(Al-Mu'minuun 23:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_83

"Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan perkara ini - kami dan datuk nenek kami - dari dahulu lagi; perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu-kala."

(Al-Mu'minuun 23:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_84

Tanyakanlah (wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?"

(Al-Mu'minuun 23:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_85

Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu ingat (dan insaf)?"

(Al-Mu'minuun 23:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_86

Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?"

(Al-Mu'minuun 23:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_87

Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"

(Al-Mu'minuun 23:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_88

Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!"

(Al-Mu'minuun 23:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_89

Mereka akan menjawab: "(Segala-galanya) dikuasai Allah". Katakanlah: "Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?"

(Al-Mu'minuun 23:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧
23_90

(Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta.

(Al-Mu'minuun 23:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_91

Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka (yang musyrik) itu.

(Al-Mu'minuun 23:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_92

(Allah) Yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata; maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah keadaanNya dari segala yang mereka sekutukan.

(Al-Mu'minuun 23:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_93

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhanku, kiranya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku (azab) yang dijanjikan kepada mereka (di dunia), -

(Al-Mu'minuun 23:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_94

"Maka wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan daku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu".

(Al-Mu'minuun 23:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_95

Dan sesungguhnya Kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang Kami janjikan kepada mereka.

(Al-Mu'minuun 23:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_96

Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apa yang mereka katakan itu.

(Al-Mu'minuun 23:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_97

Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan

(Al-Mu'minuun 23:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_98

"Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku".

(Al-Mu'minuun 23:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_99

Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -

(Al-Mu'minuun 23:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_100

"Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).

(Al-Mu'minuun 23:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_101

Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan.

(Al-Mu'minuun 23:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_102

Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(Al-Mu'minuun 23:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_103

Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam -

(Al-Mu'minuun 23:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_104

Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat.

(Al-Mu'minuun 23:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨
23_105

(Sambil dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatKu selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?"

(Al-Mu'minuun 23:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_106

Mereka menjawab: "Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat.

(Al-Mu'minuun 23:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_107

"Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."

(Al-Mu'minuun 23:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_108

(Allah) berfirman: "Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata (memohon sesuatupun) kepadaKu!

(Al-Mu'minuun 23:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_109

"Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu) memohon kepadaKu dengan berkata: ` Wahai Tuhan kami, kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah jua sebaik-baik Pemberi rahmat '.

(Al-Mu'minuun 23:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_110

"Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekan sehingga ejek-ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanKu, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka.

(Al-Mu'minuun 23:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_111

"Sesungguhnya Aku membalas mereka pada hari ini (dengan sebaik-baik balasan) disebabkan kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya".

(Al-Mu'minuun 23:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_112

Allah bertanya lagi (kepada mereka yang kafir itu): "Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi?"

(Al-Mu'minuun 23:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_113

Mereka menjawab: "Kami tinggal (di dunia) selama sehari atau sebahagian dari sehari; maka bertanyalah kepada golongan (malaikat) yang menjaga urusan menghitung

(Al-Mu'minuun 23:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_114

Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sedikit masa sahaja, kalau kamu dahulu mengetahui hal ini (tentulah kamu bersiap sedia).

(Al-Mu'minuun 23:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_115

"Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?"

(Al-Mu'minuun 23:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_116

Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia.

(Al-Mu'minuun 23:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_117

Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya.

(Al-Mu'minuun 23:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩
23_118

Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!"

(Al-Mu'minuun 23:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 349 - ٣٤٩