(٣٤٧) Muka surat 347


23:75

23_75

Dan sekiranya Kami menaruh belas kasihan kepada mereka serta Kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu.

(Al-Mu'minuun 23:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:76

23_76

Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan mereka dengan azab (di dunia), maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadaNya dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat);

(Al-Mu'minuun 23:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:77

23_77

Sehingga apabila Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat, maka mereka serta-merta berputus asa dengan sebabnya - dari mendapat sebarang kebaikan.

(Al-Mu'minuun 23:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:78

23_78

Dan Dia lah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.

(Al-Mu'minuun 23:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:79

23_79

Dan Dia lah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.

(Al-Mu'minuun 23:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:80

23_80

Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir?

(Al-Mu'minuun 23:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:81

23_81

(Mereka tidak juga mahu berfikir) bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu (yang ingkar);

(Al-Mu'minuun 23:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:82

23_82

Mereka berkata: "Adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan (hidup semula)?

(Al-Mu'minuun 23:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:83

23_83

"Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan perkara ini - kami dan datuk nenek kami - dari dahulu lagi; perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu-kala."

(Al-Mu'minuun 23:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:84

23_84

Tanyakanlah (wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?"

(Al-Mu'minuun 23:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:85

23_85

Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu ingat (dan insaf)?"

(Al-Mu'minuun 23:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:86

23_86

Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?"

(Al-Mu'minuun 23:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:87

23_87

Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?"

(Al-Mu'minuun 23:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:88

23_88

Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!"

(Al-Mu'minuun 23:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧

23:89

23_89

Mereka akan menjawab: "(Segala-galanya) dikuasai Allah". Katakanlah: "Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?"

(Al-Mu'minuun 23:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 347 - ٣٤٧