(٣٤٦) Muka surat 346


23:60

23_60

Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:61

23_61

Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang mendahului pada mencapainya.

(Al-Mu'minuun 23:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:62

23_62

Dan Kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya; dan di sisi Kami ada sebuah Kitab (suratan amal) yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya.

(Al-Mu'minuun 23:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:63

23_63

(Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir) bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada (memahami ajaran Al-Quran) ini; dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal (yang jahat) selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya;

(Al-Mu'minuun 23:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:64

23_64

Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong.

(Al-Mu'minuun 23:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:65

23_65

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari Kami.

(Al-Mu'minuun 23:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:66

23_66

"(Kerana) sesungguhnya ayat-ayatKu telah berkali-kali dibacakan kepada kamu, dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang -

(Al-Mu'minuun 23:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:67

23_67

"Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya, serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari".

(Al-Mu'minuun 23:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:68

23_68

Maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran (yang disampaikan kepada mereka)? Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu?

(Al-Mu'minuun 23:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:69

23_69

Atau kerana mereka tidak kenal rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya?

(Al-Mu'minuun 23:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:70

23_70

Atau kerana mereka mengatakan: "Dia kena penyakit gila?" (Sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu) bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar, dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran.

(Al-Mu'minuun 23:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:71

23_71

Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. (Bukan sahaja Kami memberikan agama yang tetap benar) bahkan Kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka; maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya;

(Al-Mu'minuun 23:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:72

23_72

Atau adakah (mereka menolak seruanmu itu kerana) engkau meminta kepada mereka suatu pemberian (sebagai hasil pendapatan seruanmu)? (Ini pun tidak!) Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.

(Al-Mu'minuun 23:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:73

23_73

Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus;

(Al-Mu'minuun 23:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦

23:74

23_74

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu.

(Al-Mu'minuun 23:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 346 - ٣٤٦