(٣٥٠) Muka surat 350

Surah An-Nuur - سورة النور


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


24:1

24_1

Ini ialah satu "surah" yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat (mengamalkannya).

(An-Nuur 24:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:2

24_2

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

(An-Nuur 24:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:3

24_3

Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman.

(An-Nuur 24:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:4

24_4

Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik; -

(An-Nuur 24:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:5

24_5

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu (dari kesalahannya yang tersebut) serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(An-Nuur 24:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:6

24_6

Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar; -

(An-Nuur 24:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:7

24_7

Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta.

(An-Nuur 24:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:8

24_8

Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta; -

(An-Nuur 24:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:9

24_9

Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata); Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar.

(An-Nuur 24:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠

24:10

24_10

Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu, dan juga (kalaulah tidak kerana) bahawa Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Bijaksana, (tentulah kamu akan) akan mengalami kesusahan yang sukar diatasi).

(An-Nuur 24:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 350 - ٣٥٠