Surah Quraisy - سورة قريش

Dengar Surah Quraisy

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

106_1

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)

(Quraisy 106:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢
106_2

(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),

(Quraisy 106:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢
106_3

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,

(Quraisy 106:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢
106_4

Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

(Quraisy 106:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢