Surah Al-'Alaq - سورة العلق

Dengar Surah Al-'Alaq

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

96_1

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk),

(Al-'Alaq 96:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_2

Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;

(Al-'Alaq 96:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_3

Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -

(Al-'Alaq 96:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_4

Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -

(Al-'Alaq 96:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_5

Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Al-'Alaq 96:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_6

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya),

(Al-'Alaq 96:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_7

Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.

(Al-'Alaq 96:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_8

(Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan).

(Al-'Alaq 96:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_9

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) -

(Al-'Alaq 96:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_10

Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang?

(Al-'Alaq 96:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_11

Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? -

(Al-'Alaq 96:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_12

Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)?

(Al-'Alaq 96:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_13

Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar?

(Al-'Alaq 96:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_14

Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)?

(Al-'Alaq 96:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_15

Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka), -

(Al-'Alaq 96:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_16

Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah.

(Al-'Alaq 96:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_17

Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya),

(Al-'Alaq 96:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_18

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)!

(Al-'Alaq 96:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧
96_19

Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!

(Al-'Alaq 96:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧