(٥٩٧) Muka surat 597

Surah At-Tiin - سورة التين


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


95:1

95_1

Demi buah Tiin dan Zaitun,

(At-Tiin 95:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:2

95_2

Dan Gunung Tursina,

(At-Tiin 95:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:3

95_3

Serta negeri (Makkah) yang aman ini, -

(At-Tiin 95:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:4

95_4

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).

(At-Tiin 95:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:5

95_5

Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,

(At-Tiin 95:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:6

95_6

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

(At-Tiin 95:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:7

95_7

(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?

(At-Tiin 95:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

95:8

95_8

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

(At-Tiin 95:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

Surah Al-'Alaq - سورة العلق


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


96:1

96_1

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk),

(Al-'Alaq 96:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:2

96_2

Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;

(Al-'Alaq 96:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:3

96_3

Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -

(Al-'Alaq 96:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:4

96_4

Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -

(Al-'Alaq 96:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:5

96_5

Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Al-'Alaq 96:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:6

96_6

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya),

(Al-'Alaq 96:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:7

96_7

Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.

(Al-'Alaq 96:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:8

96_8

(Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan).

(Al-'Alaq 96:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:9

96_9

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) -

(Al-'Alaq 96:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:10

96_10

Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang?

(Al-'Alaq 96:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:11

96_11

Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? -

(Al-'Alaq 96:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:12

96_12

Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)?

(Al-'Alaq 96:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:13

96_13

Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar?

(Al-'Alaq 96:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:14

96_14

Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)?

(Al-'Alaq 96:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:15

96_15

Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka), -

(Al-'Alaq 96:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:16

96_16

Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah.

(Al-'Alaq 96:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:17

96_17

Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya),

(Al-'Alaq 96:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:18

96_18

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)!

(Al-'Alaq 96:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧

96:19

96_19

Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!

(Al-'Alaq 96:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 597 - ٥٩٧