(٥٩٦) Muka surat 596


92:15

92_15

Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, -

(Al-Lail 92:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:16

92_16

Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar.

(Al-Lail 92:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:17

92_17

Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa, -

(Al-Lail 92:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:18

92_18

Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya,

(Al-Lail 92:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:19

92_19

Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut di balas,

(Al-Lail 92:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:20

92_20

Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi;

(Al-Lail 92:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

92:21

92_21

Dan demi sesungguhnya, ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat, dengan mendapat segala yang diharapkannya).

(Al-Lail 92:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

Surah Adh-Dhuha - سورة الضحى


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


93:1

93_1

Demi waktu dhuha,

(Adh-Dhuha 93:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:2

93_2

Dan malam apabila ia sunyi-sepi -

(Adh-Dhuha 93:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:3

93_3

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

(Adh-Dhuha 93:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:4

93_4

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

(Adh-Dhuha 93:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:5

93_5

Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda - berpuas hati.

(Adh-Dhuha 93:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:6

93_6

Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?

(Adh-Dhuha 93:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:7

93_7

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)?

(Adh-Dhuha 93:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:8

93_8

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

(Adh-Dhuha 93:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:9

93_9

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

(Adh-Dhuha 93:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:10

93_10

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;

(Adh-Dhuha 93:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

93:11

93_11

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

(Adh-Dhuha 93:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

Surah Ash-Syar-h - سورة الشرح


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


94:1

94_1

Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ?

(Ash-Syar-h 94:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:2

94_2

Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) -

(Ash-Syar-h 94:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:3

94_3

Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)?

(Ash-Syar-h 94:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:4

94_4

Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?

(Ash-Syar-h 94:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:5

94_5

Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan,

(Ash-Syar-h 94:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:6

94_6

(Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.

(Ash-Syar-h 94:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:7

94_7

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain),

(Ash-Syar-h 94:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦

94:8

94_8

Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).

(Ash-Syar-h 94:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 596 - ٥٩٦