(٥٩٤) Muka surat 594


89:24

89_24

Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!"

(Al-Fajr 89:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:25

89_25

Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah.

(Al-Fajr 89:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:26

89_26

Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya.

(Al-Fajr 89:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:27

89_27

(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! -

(Al-Fajr 89:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:28

89_28

"Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! -

(Al-Fajr 89:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:29

89_29

"Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia -

(Al-Fajr 89:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

89:30

89_30

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! "

(Al-Fajr 89:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

Surah Al-Balad - سورة البلد


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


90:1

90_1

Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini;

(Al-Balad 90:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:2

90_2

Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas),

(Al-Balad 90:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:3

90_3

Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya;

(Al-Balad 90:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:4

90_4

Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya);

(Al-Balad 90:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:5

90_5

Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)?

(Al-Balad 90:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:6

90_6

Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).

(Al-Balad 90:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:7

90_7

Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu?

(Al-Balad 90:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:8

90_8

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) -

(Al-Balad 90:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:9

90_9

Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?

(Al-Balad 90:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:10

90_10

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)?

(Al-Balad 90:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:11

90_11

Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan;

(Al-Balad 90:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:12

90_12

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?

(Al-Balad 90:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:13

90_13

(Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi;

(Al-Balad 90:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:14

90_14

Atau memberi makan pada hari kelaparan -

(Al-Balad 90:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:15

90_15

Kepada anak yatim dari kaum kerabat,

(Al-Balad 90:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:16

90_16

Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.

(Al-Balad 90:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:17

90_17

Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.

(Al-Balad 90:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:18

90_18

(Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga).

(Al-Balad 90:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:19

90_19

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. -

(Al-Balad 90:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤

90:20

90_20

Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).

(Al-Balad 90:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤