(٢) Muka surat 2

Surah Al-Baqarah - سورة البقرة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


2:1

2_1

Alif, Laam, Miim.

(Al-Baqarah 2:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 2 - ٢

2:2

2_2

Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;

(Al-Baqarah 2:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 2 - ٢

2:3

2_3

Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

(Al-Baqarah 2:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 2 - ٢

2:4

2_4

Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).

(Al-Baqarah 2:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 2 - ٢

2:5

2_5

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.

(Al-Baqarah 2:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 2 - ٢