(٧) Muka surat 7


2:38

2_38

Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita".

(Al-Baqarah 2:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:39

2_39

Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

(Al-Baqarah 2:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:40

2_40

Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain).

(Al-Baqarah 2:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:41

2_41

Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.

(Al-Baqarah 2:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:42

2_42

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.

(Al-Baqarah 2:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:43

2_43

Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk.

(Al-Baqarah 2:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:44

2_44

Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?

(Al-Baqarah 2:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:45

2_45

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk;

(Al-Baqarah 2:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:46

2_46

(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya.

(Al-Baqarah 2:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:47

2_47

Wahai Bani Israil! Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah kurniakan kepada kamu, dan (ingatlah) bahawasanya Aku telah melebihkan (nenek-moyang) kamu (yang taat dahulu) atas orang-orang (yang ada pada zamannya).

(Al-Baqarah 2:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧

2:48

2_48

Dan peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari (akhirat), yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa) sedikitpun (dari balasan azab), dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan; dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan.

(Al-Baqarah 2:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 7 - ٧