Surah As-Sajdah - سورة السجدة

Dengar Surah As-Sajdah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

32_1

Alif, Laam Miim.

(As-Sajdah 32:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_2

Diturunkan Al-Quran ini, dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

(As-Sajdah 32:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_3

(Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian) bahkan mereka mengatakan: "Dia lah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya". (Dakwaan mereka itu tidaklah benar) bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu (wahai Muhammad), supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum (mu) yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk.

(As-Sajdah 32:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_4

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah; oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)?

(As-Sajdah 32:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_5

Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya; (bagi melaksanakan tadbirNya itu Ia menurunkan segala sebab dan peraturan) dari langit ke bumi; kemudian diangkat naik kepada pengetahuanNya (segala yang berlaku dari perlaksanaan tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa yang (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa.

(As-Sajdah 32:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_6

Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani;

(As-Sajdah 32:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_7

Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah;

(As-Sajdah 32:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_8

Kemudian Ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang;

(As-Sajdah 32:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_9

Kemudian Ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.

(As-Sajdah 32:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_10

Dan mereka (yang kafir) itu berkata: "Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? " (Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya.

(As-Sajdah 32:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_11

Katakanlah (wahai Muhammad); "Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)".

(As-Sajdah 32:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 415 - ٤١٥
32_12

Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): "Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik; sesungguhnya kami sekarang telah yakin".

(As-Sajdah 32:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_13

Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): "Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat); tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)".

(As-Sajdah 32:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_14

(Lalu dikatakan kepada mereka: "Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi; dan (dengan yang demikian) rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan".

(As-Sajdah 32:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_15

Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.

(As-Sajdah 32:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_16

Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh); mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya); dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka.

(As-Sajdah 32:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_17

Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan.

(As-Sajdah 32:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_18

(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).

(As-Sajdah 32:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_19

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.

(As-Sajdah 32:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_20

Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka; tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: "Rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu".

(As-Sajdah 32:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦
32_21

Dan demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar (di akhirat kelak), supaya mereka rujuk kembali bertaubat.

(As-Sajdah 32:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_22

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya); sesungguhnya Kami tetap membalas.

(As-Sajdah 32:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_23

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya; dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.

(As-Sajdah 32:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_24

Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.

(As-Sajdah 32:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_25

(Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu) sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.

(As-Sajdah 32:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_26

Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka (yang kafir itu): bahawa Kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan (untuk mengambil iktibar); oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar (dan insaf)?

(As-Sajdah 32:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_27

Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)?

(As-Sajdah 32:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_28

Dan mereka bertanya: "Bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?"

(As-Sajdah 32:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_29

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tidak perlu diketahui masa datangnya tetapi mesti dipercayai bahawa) pada hari pembukaan bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh (berbuat demikian)".

(As-Sajdah 32:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧
32_30

Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka, dan tunggulah (kesudahan mereka), sesungguhnya mereka pun menunggu (kesudahanmu).

(As-Sajdah 32:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧