(٤١٧) Muka surat 417


32:21

32_21

Dan demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar (di akhirat kelak), supaya mereka rujuk kembali bertaubat.

(As-Sajdah 32:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:22

32_22

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya); sesungguhnya Kami tetap membalas.

(As-Sajdah 32:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:23

32_23

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya; dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.

(As-Sajdah 32:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:24

32_24

Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.

(As-Sajdah 32:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:25

32_25

(Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu) sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.

(As-Sajdah 32:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:26

32_26

Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka (yang kafir itu): bahawa Kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan (untuk mengambil iktibar); oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar (dan insaf)?

(As-Sajdah 32:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:27

32_27

Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)?

(As-Sajdah 32:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:28

32_28

Dan mereka bertanya: "Bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?"

(As-Sajdah 32:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:29

32_29

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tidak perlu diketahui masa datangnya tetapi mesti dipercayai bahawa) pada hari pembukaan bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh (berbuat demikian)".

(As-Sajdah 32:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧

32:30

32_30

Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka, dan tunggulah (kesudahan mereka), sesungguhnya mereka pun menunggu (kesudahanmu).

(As-Sajdah 32:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 417 - ٤١٧