(٤١٩) Muka surat 419


33:7

33_7

(Teruslah bertaqwa kepada Kami) dan (ingatlah) ketika Kami mengambil dari Nabi-nabi (umumnya): perjanjian setia mereka, dan (khasnya) dari engkau sendiri (wahai Muhammad), dan dari Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, serta. Nabi Isa ibni Maryam; dan Kami telah mengambil dari mereka: perjanjian setia yang teguh (bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka);

(Al-Ahzaab 33:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:8

33_8

(Tuhan berbuat demikian) supaya Ia menyoal orang-orang yang benar beriman tentang kebenaran iman mereka (untuk menyempurnakan balasan baik mereka); dan (sebaliknya) Ia telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir, azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Al-Ahzaab 33:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:9

33_9

Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzaab), lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan.

(Al-Ahzaab 33:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:10

33_10

Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu; dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut), dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan.

(Al-Ahzaab 33:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:11

33_11

Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman, dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat.

(Al-Ahzaab 33:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:12

33_12

Dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata: "Allah dan RasulNya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja".

(Al-Ahzaab 33:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:13

33_13

Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di sini), oleh itu baliklah". Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan", pada hal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang menegakkan Islam).

(Al-Ahzaab 33:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:14

33_14

Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya, dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja.

(Al-Ahzaab 33:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩

33:15

33_15

Pada hal sesungguhnya mereka telahpun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang yang mereka hadiri). Dan (ingatlah) janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak (tentang penyempurnaannya).

(Al-Ahzaab 33:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 419 - ٤١٩