(٤٢٣) Muka surat 423


33:36

33_36

Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata.

(Al-Ahzaab 33:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:37

33_37

Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah (dengan nikmat Islam) dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya: "Jangan ceraikan isterimu itu dan bertaqwalah kepada Allah", sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya; dan engkau pula takut kepada (cacian manusia padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti (melanggar perintahNya). Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (dengan menceraikannya), Kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (lalu menceraikannya). Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku.

(Al-Ahzaab 33:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:38

33_38

Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan Allah baginya. (Yang demikian itu) adalah menurut peraturan Allah yang tetap, yang berlaku juga kepada Nabi-nabi yang telah lalu. Dan (ingatlah) perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya.

(Al-Ahzaab 33:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:39

33_39

(Nabi-nabi yang telah lalu itu) ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi Penghitung (segala yang dilakukan oleh makhluk-makhlukNya untuk membalas mereka).

(Al-Ahzaab 33:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:40

33_40

Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Ahzaab 33:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:41

33_41

Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya;

(Al-Ahzaab 33:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:42

33_42

Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang.

(Al-Ahzaab 33:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣

33:43

33_43

Dia lah yang memberi rahmat kepada kamu - dan malaikatNya pula (berdoa bagi kamu) - untuk mengeluarkan kamu dari gelap-gelita (kufur dan maksiat) kepada cahaya yang terang-benderang (iman dari taat); dan adalah Ia sentiasa Melimpah-limpah rahmatNya kepada orang-orang yang beriman (di dunia dan di akhirat).

(Al-Ahzaab 33:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 423 - ٤٢٣