(٤٢٧) Muka surat 427


33:63

33_63

Manusia bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang kedatangan hari kiamat; katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah. " Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui? - boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi.

(Al-Ahzaab 33:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:64

33_64

Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang marak menjulang, -

(Al-Ahzaab 33:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:65

33_65

Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya; mereka pula tidak akan memperoleh sesiapapun yang akan menjadi pelindung atau penolong.

(Al-Ahzaab 33:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:66

33_66

Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah.

(Al-Ahzaab 33:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:67

33_67

Dan mereka berkata lagi: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.

(Al-Ahzaab 33:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:68

33_68

"Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!"

(Al-Ahzaab 33:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:69

33_69

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi) yang telah mencaci Nabi Musa, lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan; dan adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah.

(Al-Ahzaab 33:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:70

33_70

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam segala perkara),

(Al-Ahzaab 33:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:71

33_71

Supaya Ia memberi taufiq dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan.

(Al-Ahzaab 33:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:72

33_72

Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.

(Al-Ahzaab 33:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧

33:73

33_73

(Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu maka) akibatnya Allah akan menyeksa orang-orang lelaki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik, dan orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik; dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Dan sememangnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Ahzaab 33:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 427 - ٤٢٧