(٦٠٤) Muka surat 604

Surah Al-Ikhlaas - سورة الإخلاص


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


112:1

112_1

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

(Al-Ikhlaas 112:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

112:2

112_2

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

(Al-Ikhlaas 112:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

112:3

112_3

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

(Al-Ikhlaas 112:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

112:4

112_4

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

(Al-Ikhlaas 112:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

Surah Al-Falaq - سورة الفلق


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


113:1

113_1

Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk,

(Al-Falaq 113:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

113:2

113_2

"Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan;

(Al-Falaq 113:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

113:3

113_3

"Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;

(Al-Falaq 113:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

113:4

113_4

"Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);

(Al-Falaq 113:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

113:5

113_5

"Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

(Al-Falaq 113:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

Surah An-Naas - سورة الناس


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


114:1

114_1

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

(An-Naas 114:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

114:2

114_2

"Yang Menguasai sekalian manusia,

(An-Naas 114:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

114:3

114_3

"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

(An-Naas 114:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

114:4

114_4

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -

(An-Naas 114:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

114:5

114_5

"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, -

(An-Naas 114:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤

114:6

114_6

"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".

(An-Naas 114:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 604 - ٦٠٤