Surah An-Nasr - سورة النصر

Dengar Surah An-Nasr

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

110_1

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), -

(An-Nasr 110:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣
110_2

Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, -

(An-Nasr 110:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣
110_3

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

(An-Nasr 110:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣