Surah Saad - سورة ص

Dengar Surah Saad

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

38_1

Saad; demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran.

(Saad 38:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_2

(Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu - wahai Muhammad - tidak berdasarkan kebenaran) bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran.

(Saad 38:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_3

(Tidakkah mereka menyedari) berapa banyak umat-umat (yang ingkar) yang terdahulu dari mereka, Kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab.

(Saad 38:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_4

Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: "Orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta.

(Saad 38:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_5

" Patutkah ia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hanya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!"

(Saad 38:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_6

Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi peransang dengan berkata): "Jalan terus (menurut cara penyembahan datuk nenek kamu) dan tetap tekunlah menyembah tuhan-tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki.

(Saad 38:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_7

" Kami tidak pernah mendengar tentang (soal mengesakan Tuhan) itu dalam agama yang terakhir; perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata".

(Saad 38:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_8

(Mereka berkata lagi): Patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita?" (Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu) bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang Aku wahyukan (kepada Nabi Muhammad) itu, bahkan mereka belum lagi merasai azab.

(Saad 38:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_9

Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Kuasa, lagi Yang Maha Melimpah pemberianNya?.

(Saad 38:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_10

Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya?. (Kalau ada kekuasaan yang demikian) maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ (untuk mentadbirkan seluruh alam).

(Saad 38:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_11

(Sebenarnya mereka hanyalah) satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran), yang pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan.

(Saad 38:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_12

Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing.

(Saad 38:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_13

Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran).

(Saad 38:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_14

Tidak ada satupun dari kaum-kaum yang tersebut, melainkan telah mendustakan Rasul-rasul; maka berhaklah mereka ditimpa azab.

(Saad 38:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_15

Dan orang-orang ini (yang menentang Nabi Muhammad), tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi.

(Saad 38:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_16

Dan mereka pula berkata (secara mengejek-ejek): " Wahai Tuhan kami! Segerakanlah azab yang ditetapkan untuk kami, sebelum datangnya hari hitungan amal (yang dikatakan oleh Muhammad itu)".

(Saad 38:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣
38_17

Bersabarlah (wahai Muhammad) terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba Kami Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan (dalam pegangan agamanya); sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan bersabar mematuhi perintah Kami).

(Saad 38:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_18

Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari.

(Saad 38:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_19

Dan (Kami mudahkan juga) unggas turut berhimpun (untuk bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya); tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya.

(Saad 38:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_20

Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan kepitahan berkata-kata (dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman).

(Saad 38:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_21

Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) berita (perbicaraan dua) orang yang berselisihan? Ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat;

(Saad 38:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_22

Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka; mereka berkata kepadanya: " Janganlah takut, (kami ini) adalah dua orang yang berselisihan, salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain; oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui (batas keadilan), serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus.

(Saad 38:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_23

" Sebenarnya orang ini ialah (seorang sahabat sebagai) saudaraku; ia mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja; dalam pada itu ia (mendesakku dengan) berkata: ' Serahkanlah yang seekor itu kepadaku ', dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu".

(Saad 38:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_24

Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" Dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat).

(Saad 38:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_25

Maka Kami ampunkan kesalahannya itu; dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak).

(Saad 38:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_26

Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.

(Saad 38:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤
38_27

Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan; yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir! Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka.

(Saad 38:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_28

Patutkah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah Kami jadikan orang-orang yang bertaqwa sama seperti orang-orang yang berdosa?

(Saad 38:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_29

(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.

(Saad 38:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_30

Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud (seorang anak bernama) Sulaiman ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat).

(Saad 38:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_31

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Sulaiman ditunjukkan kepadanya pada suatu petang, satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri, lagi yang tangkas semasa berlari.

(Saad 38:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_32

(Kerana lekanya dengan pertunjukan itu) maka Nabi Sulaiman berkata: " Sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada (kuda pembawa) kebaikan lebih daripada mengingati (ibadatku kepada) Tuhanku, sehingga (matahari) melindungi dirinya dengan tirai malam".

(Saad 38:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_33

(Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya): " Bawa balik kuda itu kepadaku"; maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu (seekor demi seekor).

(Saad 38:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_34

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifatnya) kemudian ia kembali (merayu kepada Kami): -

(Saad 38:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_35

Katanya: " Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya ".

(Saad 38:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_36

Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendaK ditujunya;

(Saad 38:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_37

Dan (Kami mudahkan baginya memerintah) Jin Syaitan; (ia memerintah) golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan, dan yang menjadi penyelam (bagi menjalankan kerja masing-masing).

(Saad 38:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_38

Dan Jin-jin Syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu.

(Saad 38:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_39

(Serta Kami katakan kepadanya): " Inilah pemberian Kami (kepadamu), maka berikanlah (kepada sesiapa yang engkau suka), atau tahankanlah pemberian itu; (terserahlah kepadamu) dengan tidak ada sebarang hitungan (untuk menyalahkanmu) ".

(Saad 38:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_40

Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi Kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak).

(Saad 38:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_41

Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami: Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: " Sesungguhnya aku diganggu oleh Syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan dan azab seksa (penyakit)".

(Saad 38:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_42

(Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): " Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu " (setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): " Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin) ".

(Saad 38:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 455 - ٤٥٥
38_43

Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya - keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang).

(Saad 38:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_44

Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): " Ambilah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukulah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu ". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya).

(Saad 38:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_45

Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba-hamba Kami: Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak serta Nabi Yaakub, yang mempunyai kekuatan (melaksanakan taat setianya) dan pandangan yang mendalam (memahami agamanya).

(Saad 38:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_46

Sesungguhnya Kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat.

(Saad 38:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_47

Dan sesungguhnya mereka di sisi Kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.

(Saad 38:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_48

Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya.

(Saad 38:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_49

(Segala sifat-sifat yang mulia) ini, adalah menjadi sebutan penghormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak), -

(Saad 38:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_50

Iaitu beberapa buah Syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka;

(Saad 38:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_51

(Mereka akan bersukaria) dalam Syurga itu sambil berbaring (di atas pelamin); mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya.

(Saad 38:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_52

Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya.

(Saad 38:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_53

Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal!

(Saad 38:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_54

Sesungguhnya ini ialah pemberian Kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis; -

(Saad 38:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_55

Nikmat-nikmat ini (adalah untuk orang-orang yang bertaqwa). Dan Bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (dengan kekufuran atau kederhakaannya) seburuk-buruk tempat kembali, -

(Saad 38:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_56

Iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya; maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam;

(Saad 38:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_57

Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka);

(Saad 38:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_58

Dan azab seksa yang lain, yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi.

(Saad 38:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_59

(Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu): " Ini ialah serombongan (orang-orang kamu) yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu ". (Ketua-ketua itu berkata): " Mereka tidak perlu dialu-alukan, kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka ".

(Saad 38:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_60

pengikut-pengikut mereka menjawab: " Bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan ".

(Saad 38:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_61

Mereka berkata lagi: " Wahai Tuhan kami! Sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka ".

(Saad 38:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦
38_62

Dan penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri: " Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat (lagi hina)?

(Saad 38:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_63

" Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekan (sedang mereka orang-orang yang benar)? Atau mata kita tidak dapat melihat mereka?

(Saad 38:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_64

Sesungguhnya (segala yang diterangkan) itu adalah benar iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri.

(Saad 38:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_65

Katakanlah (wahai Muhammad): " Sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran, dan tidak ada sama sekali tuhan yang sebenar melainkan Allah Yang Maha Esa, lagi Yang kekuasaanNya mengatasi segala-galanya, -

(Saad 38:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_66

" Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya; Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni (dosa hamba-hambaNya)".

(Saad 38:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_67

Katakanlah lagi: " Apa yang aku terangkan itu (tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku) adalah berita penting yang amat besar (faedahnya).

(Saad 38:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_68

" Yang kamu terus mengingkarinya.

(Saad 38:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_69

" Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi (malaikat), semasa mereka bersoal jawab (mengenai Nabi Adam-kalaulah tidak diwahyukan kepadaku).

(Saad 38:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_70

" Tiadalah diwahyukan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (bukan seorang pembohong, atau ahli sihir, atau gila) ".

(Saad 38:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_71

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: " Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia - Adam dari tanah;

(Saad 38:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_72

" Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya ".

(Saad 38:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_73

(Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -

(Saad 38:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_74

Melainkan Iblis; ia berlaku sombong takbur (mengingkarinya) serta menjadilah ia dari golongan yang kafir.

(Saad 38:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_75

Allah berfirman: " Hai lblis! Apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada (Adam) yang Aku telah ciptakan dengan kekuasaanKu? Adakah engkau berlaku sombong takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? "

(Saad 38:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_76

Iblis menjawab: " Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah ".

(Saad 38:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_77

Allah berfirman: " Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir.

(Saad 38:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_78

" Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat!"

(Saad 38:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_79

Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat) ".

(Saad 38:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_80

Allah berfirman: " Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh -

(Saad 38:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_81

" Hingga ke hari masa yang termaklum ".

(Saad 38:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_82

Iblis berkata: " Demi kekuasaanmu (wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, -

(Saad 38:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_83

" Kecuali hamba-hambaMu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan ".

(Saad 38:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 457 - ٤٥٧
38_84

Allah berfirman: " Maka Akulah Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar Aku firmankan -

(Saad 38:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨
38_85

" Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam (yang derhaka) semuanya ".

(Saad 38:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨
38_86

Katakanlah (wahai Muhammad): " Aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada ".

(Saad 38:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨
38_87

Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam.

(Saad 38:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨
38_88

Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kabenaran perkara-perkara yang diterangkannya, tidak lama lagi.

(Saad 38:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨