(٤٥٨) Muka surat 458


38:84

38_84

Allah berfirman: " Maka Akulah Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar Aku firmankan -

(Saad 38:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

38:85

38_85

" Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam (yang derhaka) semuanya ".

(Saad 38:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

38:86

38_86

Katakanlah (wahai Muhammad): " Aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada ".

(Saad 38:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

38:87

38_87

Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam.

(Saad 38:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

38:88

38_88

Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kabenaran perkara-perkara yang diterangkannya, tidak lama lagi.

(Saad 38:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

Surah Az-Zumar - سورة الزمر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


39:1

39_1

Turunnya Kitab Al-Quran ini dari Allah, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Az-Zumar 39:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

39:2

39_2

Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran; oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadaNya.

(Az-Zumar 39:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

39:3

39_3

Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik). Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): "Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya", - sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik).

(Az-Zumar 39:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

39:4

39_4

Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Ia memilih mana-mana yang dikehendakiNya dari makhluk-makhluk yang diciptakanNya; Maha Sucilah Ia (dari menghendaki yang demikian). Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya.

(Az-Zumar 39:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨

39:5

39_5

Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya); dan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, - tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni.

(Az-Zumar 39:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 458 - ٤٥٨