(٤٥٤) Muka surat 454


38:17

38_17

Bersabarlah (wahai Muhammad) terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba Kami Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan (dalam pegangan agamanya); sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan bersabar mematuhi perintah Kami).

(Saad 38:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:18

38_18

Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari.

(Saad 38:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:19

38_19

Dan (Kami mudahkan juga) unggas turut berhimpun (untuk bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya); tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya.

(Saad 38:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:20

38_20

Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan kepitahan berkata-kata (dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman).

(Saad 38:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:21

38_21

Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) berita (perbicaraan dua) orang yang berselisihan? Ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat;

(Saad 38:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:22

38_22

Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka; mereka berkata kepadanya: " Janganlah takut, (kami ini) adalah dua orang yang berselisihan, salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain; oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui (batas keadilan), serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus.

(Saad 38:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:23

38_23

" Sebenarnya orang ini ialah (seorang sahabat sebagai) saudaraku; ia mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja; dalam pada itu ia (mendesakku dengan) berkata: ' Serahkanlah yang seekor itu kepadaku ', dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu".

(Saad 38:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:24

38_24

Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" Dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat).

(Saad 38:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:25

38_25

Maka Kami ampunkan kesalahannya itu; dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak).

(Saad 38:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤

38:26

38_26

Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.

(Saad 38:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 454 - ٤٥٤