(٤٥٣) Muka surat 453

Surah Saad - سورة ص


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


38:1

38_1

Saad; demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran.

(Saad 38:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:2

38_2

(Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu - wahai Muhammad - tidak berdasarkan kebenaran) bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran.

(Saad 38:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:3

38_3

(Tidakkah mereka menyedari) berapa banyak umat-umat (yang ingkar) yang terdahulu dari mereka, Kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab.

(Saad 38:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:4

38_4

Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: "Orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta.

(Saad 38:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:5

38_5

" Patutkah ia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hanya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!"

(Saad 38:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:6

38_6

Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi peransang dengan berkata): "Jalan terus (menurut cara penyembahan datuk nenek kamu) dan tetap tekunlah menyembah tuhan-tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki.

(Saad 38:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:7

38_7

" Kami tidak pernah mendengar tentang (soal mengesakan Tuhan) itu dalam agama yang terakhir; perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata".

(Saad 38:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:8

38_8

(Mereka berkata lagi): Patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita?" (Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu) bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang Aku wahyukan (kepada Nabi Muhammad) itu, bahkan mereka belum lagi merasai azab.

(Saad 38:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:9

38_9

Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Kuasa, lagi Yang Maha Melimpah pemberianNya?.

(Saad 38:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:10

38_10

Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya?. (Kalau ada kekuasaan yang demikian) maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ (untuk mentadbirkan seluruh alam).

(Saad 38:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:11

38_11

(Sebenarnya mereka hanyalah) satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran), yang pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan.

(Saad 38:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:12

38_12

Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing.

(Saad 38:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:13

38_13

Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran).

(Saad 38:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:14

38_14

Tidak ada satupun dari kaum-kaum yang tersebut, melainkan telah mendustakan Rasul-rasul; maka berhaklah mereka ditimpa azab.

(Saad 38:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:15

38_15

Dan orang-orang ini (yang menentang Nabi Muhammad), tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi.

(Saad 38:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣

38:16

38_16

Dan mereka pula berkata (secara mengejek-ejek): " Wahai Tuhan kami! Segerakanlah azab yang ditetapkan untuk kami, sebelum datangnya hari hitungan amal (yang dikatakan oleh Muhammad itu)".

(Saad 38:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 453 - ٤٥٣